Blåbærveien

Reguleringsplan for næringsbygg i Mo industripark, tilhørende omlegging av vei og utforming av parkeringsplass. Volumstudie.

Prosjektnavn

Blåbærveien

Kunde

Mo industripark AS

Sted

Norge

Periode

2015 til 2017

Nøkkeltall

Regulert område ca 60 dekar. Tilrettelegger for inntil 15 000 m² ny næringsbebyggelse.

Oppdraget

Planområdet ligger mellom E6 og Mo industripark. Langs E6 lå gamle arbeiderboliger oppført i forbindelse med etablering av AS Norsk Jernverk. Disse ble revet i 2015. Mo industripark ønsker å utvikle området med et større næringsbygg for utleie av kontorlokaler. Oppdragsgiver ser for seg å etablere et attraktivt og nyskapende område som framstår som industriparkens ansikt utad.

Løsningen

Reguleringsplanen legger til rette for en omlegging av gamle Blåbærveien, gang- og sykkelvei, og etablering av ny næringsbebyggelse. Det er gjort en volumstudie med et bygningsvolum på seks etasjer, med næringsareal, kontorer og konferansesenter.

Resultatet

Reguleringsplanen legger til rette for en omlegging av gamle Blåbærveien, gang- og sykkelvei, og etablering av ny næringsbebyggelse. Det er gjort en volumstudie med et bygningsvolum på seks etasjer, med næringsareal, kontorer og konferansesenter.

  • Tuva Cathrine Elisabeth Daae

    Fagspesialist

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid