Illustrasjon fasade

Blue Harvest - MOWI

MOWIs produksjonssted på Ulvan skal fases ut og et nytt framtidsrettet anlegg bygges på Jøsnøya/Hitra kommune. Denne store fabrikken skal foredle laks i storskala og blir en av Hitras største arbeidsgivere.

Prosjektnavn

Blue Harvest - MOWI

Kunde

Mowi Norge, Stjern Entreprenør AS

Sted

Hitra kommune, Trøndelag

Periode

2022

Nøkkeltall

18.000 m2 BTA

Bygningen er plassert på Næringsparken på Jøsnøya. Våre ansatte har både vært med å utvikle prosjektet i en tidligere fase men særlig fikk vi oppdrag får å stå for samspillsfasen og optimaliseringen samt prosjekteringen for utførelse for mange fagområder i lag med Stjern Entreprenør AS og deres byggentreprise.

Gjennom samspillsfasen var det mange grep å ta. Tiden var uhyre knapp og løsningene måtte finnes raskt. Fabrikken står på en stor tomt med direkte tilgang havet og dermed lett adgang for brønnbåter. Tomten er også lett tilgjengelig og godt organisert ifht adkomst for ansatte/kunder, varelevering, borttransport av biprodukter og avfall men også særlig for trailertransport for lett å transportere den ferdig produserte fisken ut i verden. Vår landskapsarkitekt og veiplanleggere har bistått for dette. Det er tatt høyde for utvidelse på kort sikt men også for framtidige planer ved disponering av tomten.

Bygningen selv er grovt delt inn i et teknisk skip i 4 plan med administrasjon, kantine og garderobe på toppen, en stor produksjonshall med en teknisk himling over og teknisk kulvert under og en kjølehall for lagring før avtransport der også ekspedisjonen ligger. Fabrikken serves også med et renseanlegg og biproduktlagring og en bygning for isproduksjon som hører til prosjektet men også et kasselager (Bewi) i direkte tilknytting med en transportbro inn på fabrikkens tekniske loft for videre transport av via kassebaner til drop-punktene. Bewis kasselager har vi for øvrig også hatt detaljprosjekteringen for.

 

illustrasjon

Mange av våre forslag til forenkling av bygningsvolum ble tatt til følge som bla i resepsjonen, fjerning av flere mindre tilbygg, plassering av heis fra resepsjonen og opp til administrasjonsetasjen bare for å nevne noen av disse.

Vi følte oss veldig bekvem med å kunnen samhandle med andre på BIM360 både i modell og oppgavebehandling. Innsynsmodellen gå gode muligheter til faglige diskusjoner med både byggherre, entreprenører, andre prosjekterende og leverandører.

Vi har også kjørt parallelt brukerprosesser med Mowi for å sluttføre uforløste layoutspørsmål fra tidligere fase. Vår ansvarlig søker for prosjektet har bistått byggherren også med søknaden til Arbeidstilsynet.

Til prosjektet hører også en pumpestasjon for sjøvanninntak på enden av odden. Og den lange føringsveien dit ble, som så veldig mange andre rørføringer på tomten, prosjektert av vår VA-rådgiver.

Fabrikken er fortsatt under oppføring, men skal stå ferdig i starten av 2024

 • Andreas Wenk

  Arkitekt

 • Solvor Støre

  Rådgiver vann og avløp

 • Imre Brønseth

  Sivilingeniør Brannsikkerhet

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid