Bodø brannstasjon

Bodø brannstasjon er plassert på Albertmyra, like nord for Bodø sentrum.

Prosjektnavn

Bodø brannstasjon – OPS – konkurranse/detaljprosjekt

Kunde

Gunvald Johansen Bygg AS

Sted

Norge

Periode

2014 til 2016

Nøkkeltall

6000 m2 BTA

Oppdraget

Prosjektet er gjennomført av Bodø kommune for oppøring av ny brannstasjon for Salten Brann IKS. Underveis i prosessen ble det besluttet at også AMK- sentralen for Nordlandssykehuset og politiets operasjonssentral for Salten politidisktrikt skulle få plass i bygget. Prosjektet ga derved en samlokalisering av nødetatene. Prosjektet er gjennomført som OPS, med innledende pris- og konseptkonkurranse. Borealis Arkitekter (nå en del av Norconsult) har vært engasjert som arkitekt og prosjekteringsleder i prosjekteringsgruppe med solidaransvar.

Løsningen

Brannstasjonen har fått en gunstig plassering med direkte utkjøring til det sentrale veinettet. Tomta er flat og gir rom for utvidelser. Bygget består av to fløyer, hvor brannstasjonsfløya rommer vognhall for brann-biler og tilhørende funksjoner for brannberedskap, samt verksteder, vaskehall, hvilerom og treningsfasiliteter for brannpersonellet. Alarmsentraler, beredskaps- og forebyggende avdeling, administrasjon og sosiale rom er lagt i en egen fløy. De to fløyene bindes sammen med felles foaje og hovedinngangsparti. Hovedfasaden med slangetårn, brannporter og den røde baldakinen, eksponerer bygget mot hovedvegen inn til sentrum og gjør brannstasjonen til et tydelig signalbygg. Utførende arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Lars Krane Medarbeidere: sivilarkitekt MNAL Jòrun K. Eliasen, arkitektassistent Ruth J. Pedersen, arkitektassistent Alf Harald Bårdslett, arkitektassistent Irfan Ahmed, sivilarkitekt Tor E. Pedersen, sivilarkitekt MNAL Paul B. Pincus

  • Ruth Jorunn Pedersen

    Rådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid