Brannsikring Oslotunnelen

Da Jernbaneverket skulle gjennomføre brannsikkerhetstiltak i Oslotunnelen ble Norconsult engasjert som rådgivere.

Prosjektnavn

Oslotunnelen

Kunde

Jernbaneverket

Sted

Norge

Periode

2011 til 2014

Nøkkeltall

Over 600 tog daglig 60 000 passasjerer

Oppdraget

Oslotunnelen er jernbanetunnelen som går under Oslo sentrum og binder de østlige og vestlige linjene sammen. Daglig går det over 600 tog som frakter 60 000 passasjerer og gods gjennom tunnelen.

Løsningen

Jernbaneverket ønsket å økte brannsikkerheten og engasjerte Norconsult til å utarbeide en helhetlig risikoanalyse for tunnelen. Det inkluderte også en vurdering og evaluering av forskjellige tiltak for økt brannsikkerhet. Vi har også prosjektert brannskiller på Nationaltheateret stasjon og brannvanns- og røykventilasjonsnalegg i selve tunnelen. Arbeidet har også inkludert byggeplan og konkurransegrunnlag, samt oppfølging i byggeperioden.

Resultatet

Prosjektet har høy kompleksitet med hensyn på tekniske løsninger og lite tilgjengelig plass for de nye installasjonene i tunnelen.

  • Jens William Bjerkelund

    Avdelingsleder Sikkerhet

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid