Bryggetunet omsorgsboliger - totalentreprise

Borealis Arkitekter, nå en del av Norconsult, gjennomførte forprosjektet i 2017

Prosjektnavn

Bryggetunet omsorgsboliger - totalentreprise

Kunde

Peab/Bjørn Bygg AS

Sted

Norge

Periode

2017 til 2017

Nøkkeltall

BTA 1315 m2

Oppdraget

Karlsøy kommune skal bygge 7 omsorgsboliger, PU boliger, med tilhørende fellesrom, administrasjon og driftsrom på Hansnes.

Løsningen

Borealis arkitekter AS sitt forprosjekt er utviklet i samspill med representanter fra byggherre og entreprenør og danner grunnlaget for arbeidstegningene. Byggingen skal gjennomføres som totalentreprise. Utførende arkitekt: Sivilark. MNAL Marjo Kristiina Jussila Medarbeidere: Arkitekt MNAL Ellen Kjellman Kjelling og sivilark. MNAL Paul B. Pincus

Resultatet

Bryggetunet åpnet i september 2019

  • Marjo Kristiina Jussila

    Sivilarkitekt MNAL

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid