BSK Arena og Nye Idrettens Hus, Ekeberg

Norconsult har siden våren 2019 vært brannrådgiver i forbindelse med prosjektering av nye BSK Arena og Nye Idrettens Hus på Ekeberg i Oslo, for fasene forprosjekt og detaljprosjekt (detaljprosjekt er pågående i 2020). Den totale bygningsmassen er ca. 37.000m2 og inkluderer helsesenter, skole, kontorlokaler, idrettshaller og treningssenter.

Prosjektnavn

BSK Arena og Nye Idrettens hus

Kunde

Backe Stor-Oslo

Sted

Norge

Periode

2018

Oppdraget

Norconsult AS har påtatt seg ansvarsrett for brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 for Backe Stor-Oslo i forbindelse med oppføring av nye BSK Arena og Nye Idrettens Hus på Ekeberg i Oslo. Nye Idrettens Hus er planlagt som et tilbygg på eksisterende bygningsmasse som rommer dagens Idrettens Hus og Ekeberghallen. De to byggene forbindes, BSK Arena og Nye Idrettens Hus, forbindes med gangbro i flere av etasjene. Det er i forprosjekt utarbeidet branntekniske notat og foreløpige branntegninger for de to byggene, samt brannteknisk tilstandsanalyse av eksisterende bygningsmasse, Ekeberghallen, som skal videreføres. I detaljprosjektet skal det utarbeides brannkonsept og brannteknisk BIM modell som øvrige fag legger til grunn ved sin prosjektering. I tillegg skal det gjennomføres simuleringer i eksisterende Ekeberghallen for å legge til rette for dagens fleksible bruk og for å se på rømningsmønster i hallen.

Løsningen

Det skal utarbeides egen BIM modell for brann, noe som ikke er vanlig. Dette var et ønske fra prosjektet, og det er ønskelig at metodikken blant annet skal føre til økt tverrfaglig modellkontroll. Dette vil legge til rette for økt kontroll på tvers av fagene, sammenlignet med tradisjonelle 2D tegninger.

  • Ole Henry Hallgren

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid