Bymyra barnehage

Bymyra barnehage er en 2-avdelings barnehage med tre baser i hver avdeling og plass for 84-116 barn i alt. Prosjektet ble gjennomført av Borealis Arkitekter (som ble en del av Norconsult i 2019)

Prosjektnavn

Bymyra barnehage

Kunde

Tromsø Kommune + Juno Bygg AS

Sted

Norge

Periode

2006 til 2009

Nøkkeltall

880 m2 BRA

Oppdraget

Intensjonen med prosjektet har vært å utvikle et enkelt og funksjonell konsept for en karakterfull og vakker barnehage.

Løsningen

Konseptet har en rasjonell (areal- og kostnadseffektiv), fl eksibel og oversiklig planløsning hvor det er lett å orientere sig og funksjonene er løst innen for en kompakt bygningskropp som gir god energiøkonomi og lave byggekostnader. Utførende arkitekt: sivilarkitekt MNAL Jonna Hansen Medarbeider: sivilarkitekt MNAL Tor E. Pedersen, arkitektassistent Irfan Ahmed

Resultatet

Bygget er plassert parallelt med og tett inntil Langnesveien. Bygget vil da fungere som en ”støymur” og gi et rolig og ”sikkert” lekeareal mot sør og et separat adkomst- og parkeringsareal mot veien mot nord. Bygget har en god takhøyde og en utstrakt bruk av glass mot sør, hvilket gir en stor romlighet, godt med dagslys og god oversikt over lekearealet utendørs. Huset er kledd med oljet panel. For å definere tilhørighet er det brukt fargede laminatplater ved innganger og farget glass i enkelte vindu. Barnehagen er oppført av veggelementer av tre, produsert innendørs som prefabrikkerte elementer og deretter fraktet til og montert på byggeplass. Dette gir en kort byggetid, en beskyttet og kontrollert byggeprosess og et økonomisk gunstig og kvalitativt byggeri.

Tverrfaglig samarbeid