Byplanstrategien Kongsvinger 2050

Norconsult har bidratt til utforming av langsiktig og forpliktende byplanstrategi for Kongsvinger, gjennom analyser, mulighetsstudier og omfattende dialog- og medvirkningsprosess.

Prosjektnavn

Byplanstrategien Kongsvinger 2050

Kunde

Kongsvinger kommune

Sted

Norge

Periode

2016 til 2017

Oppdraget

Med ambisjoner om å etablere en helhetlig og forpliktende byplanstrategi, ble prosjektet Kongsvinger 2050 etablert. Prosjektet har hatt som mål å bygge kunnskap om sammenhengen mellom areal- og transportløsninger, og øke bevisstheten hos de ulike aktørenes rolle i byutviklingen. Prosjektet skulle sikre en forpliktende samarbeidsavtale om byplanstrategien og oppfølging av tiltak de neste fem årene. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune, Statens vegvesen og sentrumsforeningen Byen vår Kongsvinger.

Løsningen

Norconsult fikk oppdraget med å bidra til utforming av innholdet i strategien, og håndtering av medvirknings- og forankringsprosess. Med utgangspunkt i en omfattende analyse av behov og mål, idéverksteder og arbeidsmøter, utarbeidet Norconsult en mulighetsstudie for utvikling av byområdet Kongsvinger. Studien presenterte sentrale hovedgrep for utviklingen av byen, og hvordan disse bidro til å oppnå de målene som var blitt utarbeidet for prosjektet. Med utgangspunkt i dette utkastet til byplanstrategi ble det gjennomført en to uker lang BYLAB, der et stort spekter av målgrupper ble involvert i diskusjonen om byens framtid og de foreslåtte byplangrepene. Gjennomføring av en omfattende BYLAB bidro til å forankre forståelsen for plangrepene, og videreutvikling av innholdet i forslaget. Med dette som utgangspunkt ble selve strategien og handlingsplanen formulert. Byplanstrategien Kongsvinger 2050 er nå vedtatt av kommunestyret i Kongsvinger, fylkesrådet i Hedmark, Statens vegvesen og Byen vår Kongsvinger. Samarbeidsavtalen ble undertegnet 17.august 2017.

  • Edel Hovland Nordang

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid