Oversiktsbilde Domus
Foto: Visualis

Domus Oppdal

Domus Oppdal ønsket å forsterke sin posisjon som «den naturlige møteplassen for fastboende, hyttefolk og turister i Oppdal sentrum», og enda viktigere – å utvikle senteret til et signalbygg med særpreg.

Prosjektnavn

Domus Oppdal

Kunde

Coop Oppdal SA

Sted

Oppdal, Trøndelag

Periode

2017 til 2023

Nøkkeltall

Eksisterende bygningsmasse ca. 9100 m2
Utvidelse ca. 3850 m2.

Forprosjekt for nye Domus Oppdal ble videreutviklet etter seier i invitert arkitektkonkurranse, i tett samarbeid med senterledelsen i perioden 2017-2018.

Anbudsunderlag ble utviklet våren 2019 og detaljprosjektering startet senhøsten 2019 i samarbeid med RUTA Entreprenør.

I nytt prosjekt for Domus Oppdal er det lagt vekt på å videreutvikle senteret for å kunne fortsette det å være et naturlig samlingspunkt i Oppdal sentrum.

Nye bygningsvolumer, materialbruk og utforming av inntrukken førsteetasje gir senteret et moderne, tidsriktig og tiltalende uttrykk som bidrar til å gjøre Domus til et naturlig møtested i Oppdal sentrum.

Hovedgrep for å skape bedre kontakt og flyt er følgende:

 • Nytt bygningsvolum i to etasjer mot Sunndalsvegen (RV70) der andre etasje er overbygget over fortau og bretter seg rundt og omkranser eksisterende kjøpesenter for å signalisere et nytt og moderne senter.
 • Ny utforming og synliggjøring av inngangspartiet mot Inge Krokans veg samt oppgradering av kontorfløy og varemottak på vestsiden av senteret.
 • Oppgradering av byrom og hovedinngang til senteret ved Litjtorget (RV70/gågate).

Det nye senteret er utformet for å ruste opp og forberede Domus mot utfordringene som handelsnæringen står ovenfor i fremtiden. Innbydende butikklokaler som skal være både butikklokaler og utstillingsvinduer for varer.

Fasade bygning

I fellesarealene er det fokusert på å skape sosiale soner som gagner både kunder og leietakere. Ny utforming og organisering med siktlinjer og visuell kontakt på tvers av etasjer og inne-ute, gjør at besøkende raskt vil få en god oversikt over oppbyggingen av senteret og dets innhold.

Leietakerne vil være tjent med en helhetlig og mere effektiv løsning i sin daglige drift, ikke minst gjelder dette COOP Mega som får redusert sin bemanning med bedre logistikk da kasseapparater begrenses fra to utganger til en felles utgang.

Domus har alltid vært det naturlige samlingspunktet i Oppdal, men nå har det igjen blitt et flott og moderne kjøpesenter. Til tross for korona og full drift av senteret i byggeperioden, var utbygging og renovering ferdig til planlagt dato.

 • Marte Bjerke

  Arkitekt

 • Bjørn Fredheim

  Senior Prosjektleder

 • Emma Flaat Liljefjell

  Interiørarkitekt

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid