Interiørarkitektur

E.A. Smith

Ombyggingen av hovedkontoret til E.A. Smith på Heimdal i Trondheim, førte til at de ansatte ønsket å komme til kontoret framfor å jobbe hjemmefra.

Prosjektnavn

E.A. Smith

Kunde

E.A. Smith

Sted

Trondheim

Periode

2021 til 2023

Nøkkeltall

Areal: 2300 m²

Oppdraget


Etter en lang tid med hjemmekontor stod tilrettelegging for mer samarbeid og sosiale soner sentralt i ombyggingen. E.A. Smith ønsket en mer fleksibel løsning hvor cellekontor ble endret til åpent landskap. De ønsket også et helhetlig oppdatert interiørkonsept. Ettersom de allerede hadde etablert et kontorareal her tidligere var det også mange gjenbruksmuligheter både på inventar og andre materialer som kunne vurderes for videre bruk.

 

Løsningen

Med en varm fargepalett bestående av rike materialer og teksturer supplert med akustiske elementer skaper vi en innbydende atmosfære med dempet akustikk. Ny planløsning med åpent landskap inkludert støtteareal som stillerom, møterom og gjestekontorer gir de ansatte økt fleksibilitet. Ny kantine tilknyttet møterom fungerer som et samlingssted for alle og bidrar til mer sosiale sammenkomster.

Mye av det eksisterende inventaret de allerede hadde ble gjenbrukt, blant annet stolene i kantinen, de ble malt og kledd i nytt møbelstoff. Det samme gjaldt barstolene i en av de mindre sosiale sonene som i tillegg fikk endret form på ryggen.

 

Resultatet

Kontoret ble et lokale som inviterer til sosiale sammenkomster, aktivt samarbeid og som de ansatte ønsker å tilbringe tid i.

Etter innflytting i renoverte lokaler, godt tilrettelagt for effektivt arbeid, opplever vi at våre ansatte nesten utelukkende velger å benytte kontoret som arbeidsplass framfor hjemmekontor, noe som både bidrar til å vedlikeholde godt arbeidsmiljø og høy effektivitet

- Steve Reinertsen, Direktør Stål i E.A. Smith

  • Heidi Brun Mjøen

    Interiørarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid