Elektrifisering av fergesamband for Fjord1

Norconsult elektrifiserer fergedriften for Fjord1 – Et eksempel hvor tverrfaglig kompetanse og prosjekteringsmetode skaper en felles plattform og tillit

Prosjektnavn

Elektrifisering av fergesamband for Fjord1

Kunde

Fjord1

Sted

Norge

Periode

2017 til 2024

Nøkkeltall

Årlig besparelse på ca 40.000 tonn CO2-ekvivalenter

Oppdraget

Oppdraget gjelder hovedsakelig tilrettelegging av fergekaier for å håndtere elektriske ferger som tidligere har gått på diesel. For Norconsult innebærer dette:

 •  Prosjektering av det elektriske ladeanlegget
 • Automatisering av billetteringen
 • Alt av plan- og søkeprosesser
 • Fareidentifikasjon og sikkerhetsvurderinger
 • Innovasjon og utvikling av nye ladeløsninger

Løsningen

Norconsult har stått for komplett prosjektering på oppdrag for Fjord1. Prosjektet inneholder mange deloppgaver underveis, som åpner opp for muligheten til å utfordre blant annet samarbeidsformen internt og eksternt. Det har med tiden utviklet seg til et samhandlingsprosjekt mellom kunde, premissgivere og leverandørene i prosjekteringsrommet til Norconsult. Et tett og tillitsfylt forhold med kunden har gitt rom for innovasjon og nytenkning.

Videre er det utviklet flere løsninger på system for ladeløsninger. Alle løsningene er nøye vurdert med hensyn til personsikkerhet og stabil drift. All prosjektering er gjort i 3D med utgangspunkt i en skanning av den enkelte kai. 3D-modellen har vært et godt utgangspunkt for samhandling internt og eksternt.   

Resultatet

Prosjektet er et eksempel hvor vår kompetanse og prosjekteringsmetode skaper en felles plattform og tillit mellom de involverte aktørene. Dette har ført til en god fremdrift og lønnsomhet i prosjektet.

I følge EnergiNorge fører oppgraderingen ved elektrifisering av et fergesamband til en gjennomsnittlig reduksjon på ca. 4200 tonn CO2-ekvivalenter hvert år avhengig av fergesamband. Så langt er Norconsult med på å elektrifisere totalt 12 fergesamband, hvor foreløpig 9 av 12 fergesamband totalt gir en reduksjon på ca. 40 000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Dette tilsvarer rundt 25 000 personbiler hvert år.

 • Jan Eystein Hoel

  Senior Prosjektleder

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid