Elverum videregående skole (ELVIS)

Elverum videregående skole, kalt ELVIS, har i perioden 2016-2019 fått full rehabilitering med både nytt påbygg, rehabilitering av eksisterende bygg og oppgradering av nytt uteområde. Prosjektet ble kalt “Elvis i ny drakt”.

Prosjektnavn

Elverum videregående skole (ELVIS)

Kunde

Innlandet Fylkeskommune

Sted

Norge

Periode

2016 til 2019

Oppdraget

Norconsult på Hamar, avd. landskap, var engasjert i hele prosessen i fra forprosjektutvikling, utarbeidelse av konkurransegrunnlag med funksjonsbeskrivelse og frem til og med detaljprosjektering. Hele prosessen har vart i ca 3,5 år . Oppdraget var en totalentreprise hvor faget landskap var underlagt entreprenørfirmaet Martin M. Bakken.

Løsningen

ELVIS er en stor skole med ca 950 elever og 170 ansatte. Skolen har en sentral beliggenhet.

Skolens uteområde bar preg av stor slitasje gjennom mange år, en uryddig parkeringssituasjon og fullstendig mangel på gode oppholdssoner.

Hovedoppgaven ble å skape nye og funksjonelle uteområder for skolens brukere med fokus på universell utforming. Det skulle legges tilrette for logiske og tydelige ganglinjer, parkeringsområder både for biler, sykler, mopeder og ATC-kjøretøyer og ikke minst mingleområder som skulle fremstå som attraktive for alle.

Sentralt i området er det etablert en tribune i tilknytning til nytt bibliotekspåbygg. Her er det også bord og benker, trær og beplantning som er ment å skape et innbydene og hyggelig skolemiljø i det fri.

Hovedinngangsområdet er markert med en bred, “rød løper” i form av granittbelegg. Dette er en type lys grå stein med tydelig innslag av mønster. Granitt går også igjen som materiale andre steder

Resultatet

Det er lagt vekt på å velge stedstilpasset vegetasjon, som ikke krever stor grad av vedlikehold.

  • Ingrid Sandberg Kjørven

    Landskapsarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid