Fagerlia Videregående skole

Norconsult har bidratt på utvidelse av Fagerlia videregående skole i Ålesund

Prosjektnavn

Fagerlia Videregående skole

Kunde

Møre og Romsdal fylkeskommune

Sted

Norge

Periode

2018 til 2020

Oppdraget

Bygget er en ny fløy på 2810 kvadratmater (BTA) med to etasjer i tilknytning til eksisterende fløyer ved Fagerlia videregående skole. Fullt arkitektoppdrag.

 

Løsningen

1.etasje inneholder TIP-avdeling med garderober og verkstedsarealer. Dimensjonert for 60 elever.

2. etasje inneholder undervisningslokaler for TIP-avdelingen og nye laboratorier for realfag med støttefunksjoner. Dimensjonert for 270 elever.

 

  • Ivar Gussiås

    Arkitekt

  • Ståle-Jakob Valø

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid