Flerbrukshall, Skjold

Det er oppførti alt fire flerbrukshaller som inneholder arealer for oppstilling av militære kjøretøy, undervisningsarealer, troppskontorer og lager. Oppdraget er gjennomført av Borealis Arkitekter som fra 2019 er en del av Norconsult

Prosjektnavn

Flerbrukshall, Skjold – Nybygg – forprosjekt - arbeidstegninger

Kunde

Forsvarsbygg Utvikling Nord

Sted

Norge

Periode

2011

Nøkkeltall

4000 m2 BTA

Oppdraget

Flerbrukshallene er planlagt for høy grad av tilpasning ved endrede behov, med hovedvekt på avdeling med tunge kjøretøy. Hallene er utforma som åpne, dobbelhøye garasjevolum, med dagslysinnfall fra glass i portene og tverrgående overlys. Skjermtak langs hele fasaden skjerme portene og hindrer hengeskavl.

Løsningen

Det er benyttet enkle og robuste materialer; betongelementer, aluzink og tjærebeisa trepanel. Utførende arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Lars Krane Medarbeidere: sivilarkitekt MNAL Jòrun K. Elliasen, arkitektassistent Ruth J. Pedersen

  • Ruth Jorunn Pedersen

    Rådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid