sykkel og gangvei ved siden av bilvei og hus

Forprosjekt sykkel Svelvik-Drammen

Norconsult har på oppdrag fra Drammen og Svelvik kommune, gjennomført en mulighetsstudie for utvikling av tilbudet for gående og syklende langs f. 319 mellom Svelvik og Drammen.

Prosjektnavn

Forprosjekt sykkel Svelvik-Drammen

Kunde

Drammen og Svelvik kommuner

Sted

Europa

Periode

2018 til 2019

Oppdraget

Store deler av strekningen mellom Drammen og Svelvik har i dag lavt potensial for gående og syklende, samtidig som at de strekningene med størst potensial for gående og syklende har dårlig standard.

Løsningen

Mulighetsstudien endte i en strategi for langsiktig utvikling av tilbudet for gående og syklende langs Svelvikveien. Det er foreslått prioritering for de ulike delstrekningene som tar utgangspunkt i langsiktig perspektiv på utvikling i området Prioriteringen vektlegger de korte reisene som ligger innenfor ”akseptabel” reiseavstand på sykkel og til fots framfor lange reiser mellom Svelvik og Drammen.

Tverrfaglig samarbeid