Områdereguleringsplan: Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden

Norconsult har utarbeidet områdeplanen som skal legge til rette for en robust byutvikling i en sentral del av Sandviken.

Prosjektnavn

Områdereguleringsplan: Kristiansholm, Sandvikstorget og Rosegrenden

Kunde

Bergen kommune, Etat for Plan og geodata

Sted

Norge

Periode

2012

Oppdraget

Sandviken er en historisk bydel i Bergen. Områdeplanen skal legge til rette for en robust byutvikling som forsterke lokalsentrum i Sandviken, avklare arealbruken til næringsarealene på Kristiansholm og sikrer de store kulturhistoriske verdiene i Sandviken.

Løsningen

Norconsult sitt oppdrag består i å vurdere muligheter for område, utarbeide alternative byutviklingsforslag, utarbeide konsekvensutredning og reguleringsplan. I starten av skissefasen ble det avholdt et ideseminar med sentrale aktører i området.

Tverrfaglig samarbeid