Fridtjof Nansens gate 8

Nybygg som skal huse forretningsvirksomhet og ni boenheter.

Prosjektnavn

Fridtjof Nansens gate 8

Kunde

Eiendomskompaniet AS

Sted

Norge

Periode

2016

Nøkkeltall

Ca 1 700 m² fordelt på 6 etasjer.

Oppdraget

Trehuset som i dag står på hjørnet mellom Fridtjof Nansens gate og Kirkeaksen i sentrum av Mo, skal rives og nybygget skal fylle ut kvartalet. Norconsult har oppdraget med å omregulere og med reguleringsforslaget skal det følge skisser som viser tenkt bygning.

Løsningen

De to første etasjene blir næringslokaler, som med store vinduer henvender seg ut mot sentrum og handlegaten på Mo. I de øvrige fire etasjene er det planlagt leiligheter med varierende størrelse. De to øverste etasjene er inntrukne for at bygget skal føye seg inn med regulert byggehøyde i dette området. Parkering er lagt til bakgård da tomten er for liten til å anlegge kjeller med nedkjøring. En felles takterrasse gir mulighet for uteopphold med utsikt mot nordvest og Ranfjorden.

Resultatet

Reguleringsforslag er innsendt og bygget er under videre bearbeiding.

Tverrfaglig samarbeid