Grønn ammoniakk - Mulighetsstudie og konseptstudie for storskala ammoniakkproduksjonsanlegg i Egypt

Prosjektnavn

Grønn ammoniakk - studie i Egypt

Kunde

Scatec ASA

Periode

2022

Nøkkeltall

  • Ammoniakkproduksjon: 1M tonn / år 
  • PV-kapasitet: 1,8 GW 
  • Vindkapasitet: 2,0 GW 
  • Elektrolysekapasitet: 1470 MW 
  • H2 bufferlagring: 188 tonn 
  • Ammoniakkrørledning: 16 km 
  • Ammoniakk lagringskapasitet: 2 x 30 000 tonn 

Oppdrag 

Norconsult bistod Scatec ASA i utviklingen av et storskala grønt ammoniakkproduksjonsanlegg gjennom mulighetsstudie og konseptstudier på et anlegg i Suez-kanalens økonomiske sone (SCEZ) i Egypt. Anlegget ble planlagt som «greenfield» nær den eksisterende havnen i Ain Sokhna og var designet for årlig produksjon på 1 million tonn ammoniakk for det første året. Anlegget ble planlagt forsynt av ny sol- og vindkraft tilkoblet Egypts strømnett. Oppdraget inkluderte stedsvalg og bistand til Scatec i finansiell modellering av det utviklede konseptet. 

Prosjektet hadde som mål å legge til rette for etablering av lokal grønn industri ved å tilby konkurransedyktig priset grønn hydrogen, -ammoniakk og fornybar energi. Men endelige forbrukere er i utgangspunktet ment å være europeiske importører og senere, bunkring av ammoniakk som drivstoff for skip som passerer gjennom Suez-kanalen. 

 

Løsning 

Konseptet som ble utviklet av Norconsult inkluderte en total fornybar kapasitet på 1,8 GWp solcelle (PV) og 2,0 GW vind, basert på Norconsults fornybare energiressursvurdering - ved hjelp av vårt proprietære fornybare energi grønn industri modelleringsverktøy. Dette inkluderte vurdering av hvordan forskjellige PV-designkonfigurasjoner og vindturbintyper påvirker energiutbyttet. Konseptet inkluderte en installert elektrolysekapasitet på ca. 1470 MW, inkludert hydrogen bufferlagring. 

Norconsults egenutviklede modelleringsverktøy tillot oss å etablere optimal fornybar konfigurasjon og optimal størrelse på prosessanlegget. Inndata til modellen var driftsparametere, capex-antakelser og PV- og vindgenereringsprofiler. Utdata fra modellen var MW elektrolysekapasitet, MWp PV og vind, tonn bufferlagring av høytrykkshydrogen, tonn per dag ammoniakk-kapasitet, understasjons vurdert kapasitet og tonn ammoniakk produktlagring. 

Basert på optimaliseringsmodellen, etablerte vi foreløpige times- (for et typisk år) og årlige (over prosjektets levetid) simuleringer av energibalanse og sluttproduktutgang. Energibalansen inkluderte energiforsyning for PV/vind, banking/nettbruk, overskuddskraft og elektrisitetsbruk per nøkkelkomponent i anlegget.  

Resultat

Norconsults leveranser var blant annet boks-level design, systemstørrelses simuleringer, foreløpige oppsett, prosessflytdiagrammer, strøm, gass- og vannstrømmer, CAPEX/OPEX estimater, stedsutvelgelse, finansiell modellering og beregning av LCOA. Norconsult bistod også i identifisering og vurdering av leverandører, kostnadssammenligning med andre prosjekter, og omfattende støtte i kundens dialog med egyptiske myndigheter. 

Norconsults leveranser dannet det økonomiske og tekniske grunnlaget for prosjektpresentasjoner overfor de egyptiske myndighetene for å sikre en passende tomt. Norconsult bistod vellykket i utarbeidelsen av en omfattende finansiell modell for å hjelpe med estimater av konkurransedyktig produktprising. 

Tverrfaglig samarbeid