Grønn Hydrogen - Mulighetsstudie for storskala hydrogenproduksjon i Marokko

Prosjektnavn

Grønn Hydrogen - Mulighetsstudie for storskala hydrogenproduksjon i Marokko

Kunde

Konfidensiell

Sted

Marokko

Periode

2023

Nøkkeltall

  • PV-kapasitet: 2,2 GW 
  • Vindkapasitet: 2,2 GW 
  • Ammoniakkproduksjon: 1M tonn / år 
  • Elektrolysekapasitet: 2000 MW 
  • Lagring av flytende ammoniakk: 2 x 30 000 tonn 

Oppdrag 

Norconsult bistod et konfidensielt konsortium i utviklingen av et konsept for grønn økonomi og forretningscase i Marokko. Konsortiet, som har betydelig erfaring med planlegging og strukturering av fornybar energi og grønne hydrogenprosjekter i vekstmarkeder, hadde som mål å legge til rette for etablering av lokal grønn industri. 

Omfanget inkluderte levering av konkurransedyktig priset grønn hydrogen, ammoniakk og fornybar energi, med anvendelser for lokal stål-, grønn gjødsel- og aluminiumsindustri, i tillegg til en eksportkomponent. Norconsults ansvar omfattet også økonomisk modellering av det utviklede konseptet, med de grønne stål-, gjødsel- og aluminiumsproduksjonsanleggene utviklet med potensielle tredjeparter som partnere. 

Løsning 

Konseptet som ble utviklet av Norconsult omfattet en total fornybar kapasitet på 2,2 GWp Solar PV og 2,2 GW vind, basert på vurdering av fornybare energiressurser ved bruk av vårt proprietære verktøy for modellering av grønn industri. Verktøyet gjorde det mulig å etablere optimal konfigurasjon av fornybar energi og dimensjonering av prosessanlegg, inkludert analyse av forskjellige PV-designkonfigurasjoner og vindturbintyper for å påvirke energiutbytte. 

Inndata til modellen var driftsparametrene, capex-antagelser og PV- og vindgenereringsprofiler, mens utdata fra modellen inkluderte MW elektrolysekapasitet, MWp PV og vind, tonn høytrykks hydrogen bufferlagring, tonn per dag ammoniakk-kapasitet, tonn per dag resirkulert aluminiumkapasitet, tonn per dag grønn stålkapasitet, understasjons nominell kapasitet og tonn med lagring av sluttprodukt. 

Prosjektet ble spesifikt utviklet for å maksimere konkurranseevnen til de utmerkede fornybare ressursene i området, forbedre lokal verdiskaping og minimere capex i forhold til produksjon. En miljømessig og sosial «red-flag» screening ble også utført som en del av en studiet. 

Norconsult etablert simuleringer på timevise (for et typisk år) og årlige (over prosjektets levetid) simuleringer av energibalanse og sluttproduktutgang, som inkluderte energiforsyning for PV/vind, bank-/nettbruk, overskuddskraft og elektrisitetsbruk per nøkkelkomponent i anlegget. Ved å utnytte dimensjonering og energimodellering, etablerte Norconsult også en overordnet layout for prosessanlegget, supplert med overordnede prosessleveranser. 

Resultat

Norconsults leveranser inkluderte forberedelsen av en omfattende økonomisk modell for å bistå konsortiet med anslag for konkurransedyktig prissetting av produkter. Boks nivå-design, systemstørrelsessimuleringer, høy-nivå-layouts, prosessflytdiagrammer, elektrisitet, gass- og vannflyt, CAPEX/OPEX-anslag og bestemmelse av LCOA utgjorde en kritisk del av tjenesten som ble gitt. 

Prosjektstørrelsen som ble foreslått og avtalt med konsortiet bestod av omtrent 2000 MW installert elektrolysekapasitet og rundt 1 million tonn navneplate ammoniakkproduksjonskapasitet. Norconsults bidrag har lagt det tekniske og økonomiske grunnlaget for fremtidig utvikling og realisering av dette prosjektet, og støtter konsortiets visjon om en blomstrende grønn økonomi i Marokko. 

Tverrfaglig samarbeid