Halsafjorden

E39 krysser i dag Halsafjorden med ferje mellom Kanestraum og Halsa. I arbeidet for et fergefritt samband over Halsafjorden er det utført forprosjekt på 4 alternative kryssingsløsninger. Norconsult har sammen med Olav Olsen utredet flytebru, hengebru i ett spenn og hengebru i ett spenn med dypvannsfundament på Aakvikgrunnen.

Prosjektnavn

Halsafjorden

Kunde

Statens vegvesen

Sted

Norge

Periode

2022 til 2022

Nøkkeltall

Hengebru via Aakvikgrunnen: 1641m hovedspenn, GBS 90m dyp, sidespenn 560m.

Ett-spenns hengebru: 2065m hovedspenn

Flytebru: 2630 m brulengde.

Flytebru:
Brua består av en kontinuerlig brukasse mellom landfester på hver side av fjorden og samlet brulengde er 2 630 m. I vest bæres brukassen av en skråstagbru på 870 m. Dette gir tilstrekkelig spennlengde til å gi plass til et fritt seilingsløp på 370 x 50 m (B x H). Utenom seilingsløpet bæres brukassen av stålsøyler på flytende stålpontonger. Flytebrua er endeforankret og innspent i landkarene i begge ender uten bevegelige fuger eller lager.

Hengebru via Aakvikgrunnen:
Hovedspenn på 1641 m og et innhengt sidespenn på 560 m. Tårnet på Halsaneset
står på land og tårnet på Aakvikgrunnen er fundamentert på en senkekasse (GBS) på ca. 90 m dyp.

Ett-spenns hengebru:
Hengebrua krysser Halsafjorden mellom Halsaneset (vest) og Orneset (øst). Hengebrua vil få et hovedspenn på 2065 m. I vest er det 231 m viadukt og i øst er det 97 m viadukt, viaduktene er foreslått som betongkassebruer.

 

Bru- og offshoreteknologi utviklet over mange tiår er koblet sammen og videreforedlet i disse forprosjektene for å kunne krysse nye fjorder i ferjefri E39 prosjektet.

- Eirik Wie Furunes, teamleder store bruer i Norconsult.

  • Eirik Wie Furunes

    Team leader long span bridges

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid