fotomontasje av skolebygning

Haraldsvang ungdomsskole og flerbrukshaller

Haugesund kommune skal bygge ny Haraldsvang ungdomsskole, og har valgt Norconsult skoleavdeling til å gjennomføre brukermedvirkningsprosess og utarbeide rom- og funksjonsprogram.

Prosjektnavn

Haraldsvang ungdomsskole og flerbrukshaller

Kunde

Haugesund kommune

Sted

Norge

Periode

2017 til 2020

Nøkkeltall

Arkitekt: Nordic Office of Architecture

Oppdraget

Haugesund kommune har vedtatt å bygge ny Haraldsvang ungdomsskole. Det nye skolebygget skal reises på tomten der det eksisterende skolebygget står. Skolen skal etableres med utvidet kapasitet, slik at ungdomsskoleelever fra Hauge skole også får plass i den nye skolen.

Den nye skolen skal dimensjoneres for 720 elever. I tilknytning til skolen skal det bygges en dobbel flerbrukshall, arealer for ungdomsklubb og treningssaler for kampsport, styrketrening og turn. På skoletomten skal det i tillegg etableres garasjeanlegg med støttefunksjoner for driftsavdelingen til kommunens idrettsanlegg.

 

Løsningen

Rom- og funksjonsprogrammet er resultat av en prosess med innspill fra mange parter. I forbindelse med arbeidet har det vært avholdt Kick-off der politikere, ansatte i skolen og andre brukere og interessenter var invitert.

Det har vært avholdt to runder med til sammen 34 brukermøter for skole og flerbrukshaller. Brukergruppene var sammensatt av ansatte, ledelse, elever, foresatte, idrettslag og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det har vært representanter fra både Haraldsvang og Hauge skole.

Høsten 2020 ble driftsenhet idrett, kultursenteret KIF og Haugesund Turnforening inkludert i prosjektet, og det ble gjennomført en rekke brukermøter med deres representanter.

 

Resultatet

Rom- og funksjonsprogrammet ble ferdigstilt og levert i desember 2020. I januar 2021 inviterte Haugesund kommune til konkurranse om totalentreprise med løsningsforslag for ny Haraldsvang skole og dobbel flerbrukshall med tilhørende uteområder og infrastruktur.

 

  • Espen Storstrand

    Seniorrådgiver

  • Reidunn Waag

    Avdelingsleder Kontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid