musrbygg med brannbiler parkert på bakkeplan

Hovedstasjonen i Oslo

Norconsult har i perioden 2019-2020 vært brannteknisk rådgiver i forprosjektfase i forbindelse med prosjektering av ny Hovedstasjon for Oslo brann- og redningsetat (OBRE) og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (VAV) på Bryn i Oslo.

Prosjektnavn

Hovedstasjonen i Oslo

Kunde

Omsorgsbygg Oslo KF

Sted

Norge

Periode

2019 til 2020

Oppdraget

Norconsult AS har påtatt seg ansvarsrett for brannteknisk prosjektering i tiltaksklasse 3 for Omsorgsbygg Oslo KFs nye Hovedstasjon på Bryn i Oslo.

Det er i forprosjektfase utarbeidet et grundig brannkonsept med tilhørende fraviksdokumetnasjon og brannteknisk BIM-modell. Det er også gjennomført brannsimuleringer og analyse av atriet som strekker seg over totalt 8 etasjer i kjernen av byggverket.

 

Løsningen

Norconsult har vært ansvarlig for den tverrfaglige prosjekteringen av byggverket, og har sammen med Nordic hatt et høyt fokus på tverrfaglig koordinering og samarbeid på tvers av fagene.

Tverrfaglig samarbeid