Oversiktsbilde bygning
Foto: Visualis v/M. Herzog

Inderøy Oppvekstsenter Vest

Det nye oppvekstsenteret samlokaliserer flere skoler og barnehager. Bygget er lokalisert på Utøy i Inderøy kommune, i naturskjønne omgivelser. Uteanlegget er stort og innholdsrikt, til glede for både oppvekstsenteret og hele lokalsamfunnet.

Prosjektnavn

Inderøy Oppvekstsenter Vest

Kunde

Inderøy kommune

Sted

Inderøy

Periode

2019 til 2022

Nøkkeltall

Areal prosjektområde 32 daa

BTA 3600m2

Oppvekstsenteret samlokaliserer barneskolene i Mosvik, Lyngstad og Utøy, og dimensjoneres for 180 elever fra 1.-7. trinn. Senteret inneholder også ny barnehage som samlokaliserer tidligere barnehager på Lyngstad og Utøy, og er dimensjonert for 82 barnehageplasser. Bygget står oppført på Utøy, sentralt mellom Straumen og Mosvik, på en romslig tomt i naturskjønne omgivelser.

Vi skulle ivareta både skoles, barnehages og SFO sine behov for rom og funksjoner med et fremtidsrettet konsept for fysisk læringsmiljø.

Prosjektet er plassert på en tomt med spesielle naturfomasjoner. Bygningen må derfor hensynta både disse naturegenskapene men også de nødvendige logistiske krav som skole og barnehage har.

Vi har vært prosjekterende for alle fag i alle faser, fra mulighetsstudie til arbeidstegningsnivå.

Oversiktsbilde utvendig

For å forene ulike ønsker og behov fra ulike skole- og barnehagemiljøer har medvirkningsprosessen vært spesielt viktig, og vi fikk gjennomført en felles innovasjonsprosess med bred brukermedvirkning for alle fag.

Bygningen har vi organisert i to plan. På Plan 1 ligger hovedinngang som er koblet til skolens småbarnstrinn, SFO og andre spesielle læringsrom som også kan være tilgjengelig etter skoletid. Dette planet er lett tilgjengelig fra parkeringsplassen med tilhørende hente- og leveringssone. Plan 2 inneholder resten av skoletrinnene, administrasjon, personalrom og barnehage.

Alle funksjonene henvender seg til ett hovedrom, hjertet av skolen, der amfiet er forbindelsen mellom etasjene.

Både oppdragsgiver og prosjektgruppa har etterstrebet å ta gode valg av hensyn til klima, energi og miljø. Dette gjenspeiles i uteanlegg bl.a. ved bruk av naturlige dekkematerialer med god infiltrasjonsevne, lokal infiltrering av overvann, bevaring av eksisterende naturmark og gjenbruk av eksisterende lekeutstyr, samt valg av robuste møbler og konstruksjonsmaterialer av god kvalitet med lang levetid. På bygget ser man miljøvennlige tiltak i fasadekledning, solcelleanlegg som er integrert i fasaden og sedumtak på store deler av takflaten.

Furukoller og det spennende terrenget på tomta har vært viktige premissgivere for utformingen av utearealene. Utearealet er oppdelt i ulike soner for barnehagen, småtrinnet, mellomtrinnet og et felles friområde i nord, sonene er bundet sammen av den lyssatte turstien kalt «Den lille gyldne omvei».

 

 • Cristian Rodriguez

  Arkitekt

 • Camilla Eilertsen

  Arkitekt

 • Silja Jansdottir Jermstad

  Landskapsarkitekt

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid