Jotun AS nytt forskningssenter

Norconsult har bistått med rådgivningstjenester på Jotuns forskningssenter og hovedkontor på Gimle i Sandefjord.

Prosjektnavn

Jotun AS nytt forskningssenter

Kunde

Jotun AS

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Oppdraget

 

Jotun-konsernet er en organisasjon med salg av dekorative malinger og marine-, beskyttelses- og pulverlakker organisert i syv regioner. Selskapet har 38 produksjonsanlegg i 23 land, med 67 selskaper i 47 land, og representert i mer enn 100 land over hele verden.

Jotun AS besluttet i 2015 og bygge sitt hovedkontor på Gimle i Sandefjord. Det inneholdt nytt forsknings- og utviklingsbygg, samt parkeringshus, fjellhaller, energisentral, kaiområde og et eget verkstedbygg.

Norconsult vant prosjekteringsoppdraget for prosjektet og laget først forprosjekt med reguleringsplan. Reguleringsplanen ble vedtatt av bystyret i mars 2016. Videre ble det detaljprosjektering og byggeledelse. Vi hadde all myndighetskontakt med søknader til plan og bygningsmyndigheten og alle andre myndigheter som arbeidstilsynet, kystverket, miljødirektoratet, DSB, Vegvesenet.

Rammesøknad ble sendt kommunen mars 2016. Det ble videre sendt ca. 30 igangsettings- endrings og andre delsøknader, fra 2016 til ferdigattestsøknad ble sendt oktober 2020. Ferdigattest ble gitt desember 2020 for hovedbygget og for andre deltiltak utover i 2021.

 

Løsningen

Ansvarlig søker tiltakene ble delt inn i 3 ulike tiltak: Hovedbygget med parkeringshus, verkstedbygg, og en egen parkeringsplass. Norconsult hadde en sentral rolle i å utforme de nye byggene og anleggene sammen med oppdragsgivers prosjekt- og brukerorganisasjon. Norconsult utarbeidet anbudsdokumenter, og utarbeidet alt av arbeidsgrunnlag for entreprenørene i delte entrepriser.

I utførelsesfasen bisto Norconsult med byggeledelse, samt hadde personell som inngikk i Byggherrens organisasjon på anlegget.

 

  • Tom Aasrum

    Fagekspert

  • Trond Glesne

    Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid