Karihola Barnehage

Samlokalisering av bydelsbarnehager til ett felles nybygg utført i massivtre.

Prosjektnavn

Karihola Barnehage

Kunde

Kristiansund kommune

Sted

Norge

Periode

2017 til 2018

Oppdraget

Under prosjektering og planlegging av ny barnehage ble Norconsults interiørarkitekter engasjert tidlig i forprosjektfasen. Dette la grunnlaget for et nyttig samarbeide mellom brukere, byggherre, arkitekt og øvrige rådgivere der løsninger kunne justeringer underveis i byggeprosessen for å optimalisere planløsninger, plassering av teknisk utstyr som lys, varme og strøm, før prosjektet ble sendt ut på totalentreprise. Interiørarkitene bistod med valg av materialer og farger i samspill med prosjektets arkitekter. Vi jobbet tett med sluttbruker i hvordan skulle møbleres og innredes, med planlegging og organisering av innkjøp for alt utstyr og løsøre for barnehagens drift ute og inne. Interiørarkitektene hadde ansvar for all innredning i bygget, for skilting og merking ute og inne og utarbeidet. I samarbeide med designbyrået Eggedosis ble det utarbeidet et skiltkonsept med ulike identitetssymbol for bruk i Karihola og til kommunens øvrige barnehager.

 

Løsningen

Bygget er prosjektert for 140 barn i alderen 0-6 år og ca. 50 ansatte fordelt på 8 avdelinger. Barnehagen er planlagt for 14 barn pr småbarnsavdeling og 21 barn pr storbarnsavdeling. En del av innrednigen ble spesialdesignet og integrert inn i bygget, noe som ga en effektiv arealutnyttelse og bruksverdi av bla. Gangareal. Fargebruk er tatt utgangspunkt i arkitektens fargesetting i fasader og bygningselementer. Møbler og inventar ivaretar en fleksibel bruk av avdelingene og ulike rom. Tidlig involvering i prosjektet og en hånd om byggets totale innredning og utstyrsbeholdning i kombinasjon med byggherre og brukermedvirkning, har gitt en unik og gjennomført helhet fra barnehagens eksteriør til interiør.

 

Resultatet

Tidlig involvering i prosjektet med ansvar for byggets totale innredning og utstyrsbeholdning har gitt en unik og gjennomført helhet både ute og inne.

Tverrfaglig samarbeid