trebygg barnehage
Foto: Arve Brekkhus/Byggeindustrien

Kløfta barnehage

Utbyggingen av Kløfta barnehage er gjennomført i en totalentreprise, hvor flere opsjoner inngikk, som blant annet endre bygget til å bli et passivhus, samt å klargjøre bygget for en tredje etasje.

Prosjektnavn

Kløfta barnehage

Kunde

Ullensaker kommune

Periode

2020 til 2022

Nøkkeltall

  • Størrelse: 1.580 kvadratmeter
  • Totalentreprenør: Ø.M. Fjeld

Oppdraget

Totalentreprise av en ny barnehage på Kløfta med tilhørende utomhus for Ullensaker kommune.

Tomtestørrelsen er på ca. 7 162 m2. Plassering av bygget skal ikke hindre fremtidig utvidelse eller bebyggelse av gjenstående eiendom.
Bygget skal skille seg ut og utformes som en barnehage, f.eks. ved bruk av farger. Alle materialer, overflater, beplantning etc. måtte tåle «barnehagebruk».
Barnehagen dimensjoneres for åtte avdelinger, med 150 plasser og rom for 40 ansatte. Deler av barnehagen skal kunne leies ut utenom bruk for barnehagen.


Løsningen

Barnehagen er delt opp i åtte ulike avdelinger, med 150 plasser og rom for 40 ansatte. I tillegg inneholder bygget ulike fellesområder samt kontorplasser for de ansatte. Det er to innganger og trappeoppganger, en på hver side av barnehagen. Bygget har innvendig heis. Avdelingene har hvert sitt kjøkken i tillegg til et felles kjøkken. Barnehagen inneholder også et felles utforskerrom for alle barna. Det er etablert et allrom for barnehagen som skal kunne leies ut på kveldstid/helger til ulike foreninger i området. Denne delen har en egen inngang.

På baksiden er det etablert et utomhusområde, på totalt 3.792 m2, som er utformet basert på et konsept om å gjenskape en miniatyr av den lokale geografien i og rundt Kløfta med en «eng» (plen), «skog» (frukttreskog), «motorvei» (sykkelløype) og «jernbane» (tog-lekeapparat).

Bygget har en ren og tydelig form med flatt tak og innhakk for innganger. Hoveddelen av bygget er kledd i en mørk trekledning, Det er også bygget en pergola i robuste materialer i tilknytning til bygget.

Bygget har støpt plate på grunn, og er satt opp med prefab-løsninger i stål, med hulldekker som etasjeskiller og som tak, med tanke på klargjøringen for muligheten til en tredje etasje. Taket er isolert og tekket med membran. Det er benyttet veggelementer, med omfattende påforinger samt påmonterte vinduer. I fasaden er det plater med ulike farger, og jernvitrol-behandlet lerkepanel. Innervegger består av robuste løsninger, stålstendere - og gipsløsninger samt brannhemmende plater. Bruk av prefab bidro til en rask lukking av bygget.
Bygget har passivhusstandard, solceller på taket luft til vann varmepumpe, og vannbåren varme i alle gulv.

Grunnen måtte forsterkes noe med tanke på at bygget skulle tåle en ekstra tredje etasje. Kvikkleireforekomster i tilstøtende områder måtte hensyntas. Det var også noen omkringliggende VA-anlegg som måtte håndteres.
I tillegg måtte det gjøres noen ekstra tiltak med tanke på en stor støyskjerm som er bygget i forbindelse med prosjektet.

  • Ivar Hørsand Nordengen

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid