Utvendig bygning

Kongens gate 87

Med sin iøynefallende arkitektur og tydelige formspråk er Kongens gate 87 et ikonisk bygg i Trondheim. Med et bredt sammensatt og tverrfaglig team har vi bidratt sterkt til rehabiliteringen av det gamle politihuset – som ble vunnet i en arkitektkonkurranse. Totalt er miljøet spart for 100 000 kg Co2-ekvivalenter grunnet ombruk. Det er utover besparelsen som ligger i å gjenbruke fasaden og bæresystemet.

Prosjektnavn

Kongens gate 87

Kunde

Kongens gate 87 AS

Sted

Trondheim

Periode

2017

Nøkkeltall

6800 m2 BTA

100 000 kg Co2-ekvivalenter spart

Da Kongens gate 87 sto ferdig i 1974, var det bygget for å være politikammer. Etter at politiet flyttet ut av bygget har det vært brukt som kontorbygg for Skatteetaten. Da Entra ville revitalisere eiendommen, utlyste de en arkitektkonkurranse som Norconsult vant. Eiendommen, som ligger innenfor elveslyngen i byen, er svært karakteristisk.

Entra har hele tiden hatt et sterkt ønske om å utvikle eiendommen til å bli et moderne kontorbygg som innfrir dagens krav fra leietakere i et presset marked. Samtidig ville de ta vare på de eksisterende kvalitetene i bygget. Dette stilte krav til tett samhandling på tvers av alle våre fag som bidro i prosjektet, byggherre, utførende og leverandører. Entra har også svært høye miljøambisjoner, og i dette prosjektet var det et tydelig mål med mest mulig gjenbruk og ombruk, og samtidig være konkurransedyktig i leiemarkedet.

Vinnerforslaget vårt ble formet sammen kunden helt i starten, i et forprosjekt. Vi ble enige om at det eksisterende bygget skulle beholdes, og bygges sammen med et nytt tilbygg med en glassgård imellom. Ombruk, gjenbruk og donorbygg var ord som ble ofte brukt i dialogen med kunden, og det ble satt et tydelig prosjektmål fra byggherre: «Mest mulig gjenbruk, men det skal se bra ut!».

Bygget hadde en veldig bra beliggenhet, men i et presset kontormarked er det viktig å skille seg ut. Bygget har i hele sin levetid skilt seg ut, bygningen har en usedvanlig sluttet, prismatisk bygningsform. Markerte, smale, vertikale relieffer, med dyptliggende smale vinduer, gir en svært stram og nesten festningsaktig karakter til alle sider. Utenifra kan det virke som bygget ikke slipper inn en dagslysstråle, men inne følges det motsatt. Etter vi gjennomførte en dagslysberegning fikk vi bevis på hvor mye lys det faktisk er, og det var mer lys der inne enn TEK17 krever.

Utendørs foran bygning
Foto: Cecilie Jystad

Ved å se på materialkvaliteter som fantes i bygget fant vi det lille ekstra, helstøpte terrazzo trapper med innfelte messinglister som ble funnet under flere lag av flis. Dette ble starten på en materialreise og et utgangspunkt for alle farger og materialer i prosjektet. I dag er blant annet gjenbrukte gips- og himlingsplater, gulvbelegg, radiatorer, el.skap, toalett, flis, kontorfronter, dører og stoler en del av interiøret i Kongens gate 87. Teglstein fra bygget som følge av åpning av 1 etasje fikk også nytt liv som blomsterkasser.

Et av suksesskriteriene for håndtering av gjenbruksvarene var å ta i bruk det eksisterende parkeringshuset på tomten som lager. En annen stikkord for suksess ved omrbruk er kontroll. Ved å ha alle byggevarene registrert inne i felles tverrfaglig modell kunne vi til enhver tid vite hvilke byggevarer vi hadde og hvor vi kunne gjenbruke de. Hver enkelt stol ble fotografert, kartlagt og registrert. Dette forenklet arbeidet ved detaljprosjekteringen, ved beregning av kostnader og klimagassbesparelser.

Norconsult skal forbedre hverdagen, og i Kongens gate 87-prosjektet har vi lyktes med det. Prosessen ble til litt etter hvert som vi jobbet oss gjennom materien, men med god dialog mellom byggherre, utførende og prosjekterende oppnådde vi til sammen resultater. Vi fikk økt kompetanse om gjenbruk i alle ledd og opplevde en felles gjenbruksglede.

Det største bidraget til CO2-besparelsen har vært å bevare eksisterende bygg, å se fantastiske mulighetene i den stramme arkitekturen med dyptliggende vinduer, dette alene har spart kloden vår for et utslipp på ca 1 500 000 kg co2E. Det er da ekstra hyggelig å tenke på at vi fikk til å spare ytterlige100 000 kg co2E til ved ombruk og redesign av materialer og møbler. Vi kan alle gjøre litt ekstra i alle prosjekt, Kongens gate 87 er et forbildeprosjekt for gjenbruk og ombruk i et helt vanlig rehabiliteringsprosjekt, helt uten innovasjonsmidler og ekstra tid til prosjektering. I skrivende stund ligger bygget an til å oppnå høy klassifisering innen BREEAM-in-use, en egen klassifisering for rehabiliteringsprosjekter.  Ved hjelp av engasjerte og dyktige medarbeidere, og en fremoverlent kunde, scorer prosjektet på alle tre deler av bærekraftbegrepet; sosiale forhold, miljø og klima samt økonomi.

  • Siril Betten

    Interiørarkitekt

  • Marte Bjerke

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid