ny boligblokk

Kvartal 98

Norconsult har tegnet bolig- og kontorbygg i hele kvartal 98 i Bodø sentrum.

Prosjektnavn

Kvartal 98

Kunde

Bodø Sentrum AS (forprosjekt) og GJ Bygg AS (detaljprosjekt)

Sted

Norge

Periode

2008 til 2019

Nøkkeltall

  • Ca 49 300 m²
  • 250 boenheter
  • Ca 7 000 m² kontor/næring

Oppdraget

Kvartal 98 består av bolig- og næringsbygg som har vært under kontinuerlig prosjektering og bygging siden 2008.

 

Løsningen

Kvartalet avgrenses av Prinsens gate, Moloveien, Hålogalandsgata og Konrad Klausens vei. Kvartalet rommer 5 ulike prosjekter (Moloveien 6, Moloveien 2, Prinsens gate 83/85, Byparken og PBL-bygget). Byggene er utformet med tanke på å skape gode, sentrumsnære bomiljø, og man har samtidig søkt å skape et estetisk slektskap mellom byggene gjennom både form- og materialbruk.

 

Resultatet

4 bygg er ferdigstilt, mens siste byggetrinn (Byparken) forventes ferdig høsten 2019.

  • Tore Stien

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid