illustrasjon av et aktivt bygateliv

KVU Grünerløkka

Norconsult har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for gatebruk og byrom på Grünerløkka i Oslo. Utredningen er utarbeidet etter bestilling fra Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS).

Prosjektnavn

KVU Grünerløkka

Kunde

Oslo kommune - Bymiljøetaten

Sted

Europa

Periode

2015 til 2017

Oppdraget

Konseptvalgutredningen vurderer ulike konsepter for gatebruk og byrom med ulik prioritering av gateareal og ulike trafikale løsninger, samt avdekker positive og negative konsekvenser av disse. Målet er å finne den gatebruken som vil gi den mest hensiktsmessige fordelingen av disponibelt gateareal fordelt på brukerne.

 

Løsningen

Konseptvalgutredningen resulterte i en gatebruksplan for Grünerløkka som viser gatenes rolle i transportsystemet og byrommet, med tilhørende liste over anbefalte tiltak i prioritert rekkefølge.

  • Kristin Brunborg Økland

    Senior Prosjektleder

  • Edel Hovland Nordang

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid