Lassebakken barnehage

Norconsult har prosjektert støytiltak rundt lekeområdet for Lassebakken barnehage i Drammen.

Prosjektnavn

Lassebakken barnehagen - prosjektering av støyskjerm

Kunde

Bane NOR

Sted

Norge

Periode

2019 til 2020

Oppdraget

I forbindelse med entreprise "UDK30 Lokale støytiltak i utbyggingsoppdraget Inter City Drammen- Kobbervikdalen", har det vært behov for støyskjerming av barnehagen i nærheten av anleggsområdet.

Løsningen

Barnehagen ligger i et område utsatt for anleggsstøy. Norconsult har beregnet støy for uteplass og anbefalt støyskjerming.

Resultatet

Norconsults arkitekter har løst utfordringen ved å tegne og prosjektere det som brukerne av området betegner som en «kreativ» støyskjerm.

  • Kate Holm

    Markedskoordinator for Arkitektur i Norconsult og partner, markedsområdeleder for Nordic, Arkitekt MNAL

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid