ny boligblokk

Levanger Sør – Moafjæra bolig og næringsareal - utomhusanlegg

Norconsult har prosjektert av nytt kombinert bolig og næringsbygg. Prosjekteringen omfatter brann, landskapsarkitektur og bygningsfysikk.

Prosjektnavn

Levanger Sør – Moafjæra bolig og næringsareal - utomhusanlegg

Kunde

Grande Entreprenør

Sted

Norge

Periode

2014 til 2015

Nøkkeltall

3 000 m².

Oppdraget

Prosjektering av nytt kombinert bolig og næringsbygg. Prosjekteringen omfatter brann, LARK og bygningsfysikk.

Løsningen

Prosjektering av utomhusanlegget for kombinert bolig og næringsareal med parkering, fortau, lekeplass og parkareal.

Resultatet

Parkanlegget har et vannspeil og beplantning, sittemuligheter på opphøyde kanter. Parkarealet forbinder anlegget med en stipromenade langs Eidsbotn. I enden av parkarealet ligger et lekeareal til glede for boligene og offentligheten. Et område inntil næringsarealet mot sjøen er tilrettelagt som et lunt oppholdsareal for ansatte.

  • Ole Jørgen Bragstad

    Gruppeleder Brann

  • Siri Alette Aurstad

    Landskapsarkitekt og avdelingsleder Plan, arkitektur og landskap

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid