Lier Hageby

Lier Psykiatriske sykehus fikk nytt liv med renovering og ombygging til boliger. Prosjektet bevarer og forsterker det fine bygningsmiljøet i det nye byggefeltet.

Prosjektnavn

Lier Hageby

Kunde

Lier Hageby Eiendomsselskap AS

Sted

Norge

Periode

2020 til 2021

Nøkkeltall

4300 kvadratmeter

Oppdraget

Lier psykiatriske sykehus bestod opprinnelig av åtte store nyklassiske murbygninger fra 1920 - tallet, opprinnelig prosjektert av arkitekt Victor Nordan. To av byggene skal bevares, og er omregulert til boliger. Bygg F skulle renoveres og bygges om først.

Lier Hageby Eiendomsselskap AS engasjerte i 2017 SG arkitektur AS (nå Norconsult) for å bistå med arkitekturprosjektering og søknad. Bygget stod ferdig i 2019.

Løsningen

Reguleringen av de verneverdige byggene satte krav til utførelse og estetikk. Bygget er i hovedsak beholdt slik det opprinnelig ble oppført, med mindre bygningsmessige endringer som balkonger og takarker.

Det ble tidlig i prosjekteringsfasen besluttet at det skulle legges til rette for færre, fremfor flere, og gode leiligheter med gjennomlys fra store vinduer og store rom. Ikke alle leilighetene ble tilgjengelige, noe som reguleringen gav mulighet til.

Resultatet

Totalt ble det etablert 18 leiligheter fordelt på 4 etasjer med BRA 71-219 kvadratmetyer.

Materialer og elementer ble utført stilmessig tidstypisk for bygget, men så langt som mulig i henhold til dagens krav til energi, TEK17 og bygningsfysisk utførelse.

Bygget mottok Byggeskikkpris 2020 fra Lier Kommune.

  • Vibeke Kalager

    Senior Arkitekt MNAL

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid