Park
Foto: Are Aasvang

Lynghaugparken

Med Lynghaugparken ønsker vi å skape rom for aktivitet i parken og i nærmiljøet. Samtidig vil vi bidra til et økt biologisk mangfold og naturopplevelser i byen. Vi har gitt parken nytt liv ved å skape nye rom for aktiviteter som skating, en spasertur eller bare et sted å være sammen.

Prosjektnavn

Lynghaugparken

Kunde

Bymiljøetaten, Bergen kommune

Sted

Lynghaugparken Fyllingsdalen, Bergen

Periode

2018 til 2022

Nøkkeltall

10 000 m²

Lynghaugparken fikk tildelt Bergen kommunes by- og utformingspris 2022.

Parken ga oss muligheten til å realisere våre ønsker om å skape varig og inkluderende arkitektur. Vi har gjenåpnet 150 meter med rørlagt bekk som tilbakefører en verdi i form av en naturlig og organisk karakter. Oppgraderingen av parken er basert på å skape rom for biologisk og sosialt mangfold, der skatere, ivrige sparkesyklister og mennesker i alle aldre har et sted å være.

Prosjektet ligger i et område med boligbebyggelse fra 1970-tallet. Oppgradering av lynghaugparken har gitt godt egnede og opplevelsesrike rekreasjonsarealer til nærområdet. Bryggen ved vannet, skateparken og bekken har blitt sentrale møteplasser.

Skateanlegget glir inn som en naturlig del av den grønne parken og utformingen er nøye tilpasset det eksisterende terrenget med sine mange små nivåforskjeller. Ny stier, gangbroer, benker og tilgang til vann gir folk muligheten til å finne sitt sted i parken. De nye innleggene og tilpasningene løfter parken inn i vår tid. Tiden for de nye store parkene og byrommene er kanskje forbi, men gjennom justeringer og forbedringer av det som allerede er, kan vi skape fremtidens grønne byutvikling. Vi takker Bymiljøetaten for muligheten.

  • Rune Lavik

    Seniorrådgiver

  • Nina Dybwad

    Landskapsarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid