skolebygning med gresslette foran

Melbu skole

Norconsult har utført programmering, skisse- og forprosjekt og detaljprosjektering av barneskole i Hadsel kommune.

Prosjektnavn

Melbu skole

Kunde

Hadsel kommune

Sted

Norge

Periode

2014 til 2016

Nøkkeltall

BTA. ca. 2900 m2

Oppdraget

Prosjekt er utviklet som tilbygg til eksisterende Melbu skole.

 

Løsningen

Tilbygget inneholder 5 baser med tilstøtende garderober, administrasjonsarealer, personalrom, personalgarderober, arbeidsrom for lærere, aula, kantine, spesialrom for kunst- og håndverk og arealer for mat- og helsefag. Nybygget tilknyttes eksisterende bygg og inneholder mindre ombygging av dette.

I oppdrag er det inkludert også utomhus arbeider (parkering og lekeareal).

 

Resultatet

Skole var ferdigstilt 2016.

 

  • John Arne Traasdahl

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid