Miklagard Resort Fase 2

Norconsult har levert prosjektering av VVS-tekniske anlegg og detaljering av Hotellromskabiner til Miklagard Resort. Anlegger heter nå Lily Country Club og drives av Nordic Choice Hotels.

Prosjektnavn

Miklagard Resort Fase 2

Kunde

Energima AS og Solutec

Sted

Norge

Periode

2019 til 2020

Nøkkeltall

30.000 m3/h 205 Hotellrom 1000 kvm konferanse, trimrom og anretningskjøkken.

Oppdraget

Fase 2 av hotell i tilknytning til Miklagard golfbane i Kløfta, bestod av et nytt hotellbygg i nærheten av pågående
bygningsarbeider i fase 1 av prosjektet.

Løsningen

Norconsult bidro med utarbeidelse av fulldetaljert BIM-modell av fem standard hotellkabiner. Stålkonteinere som skal bygges som ferdig innredede hotellrom ble levert ferdig på byggeplassen. Arbeidet med SINTEF-godkjenning av disse "konteinerne" med utarbeidelse av notater, beregninger og tegninger.

Det ble detaljert standard hotellrom, Deluxe hotellrom og HC hotellrom med speilvendte typer i tillegg. Totalt 103 konteinere med 2 hotellrom i hver konteiner. 206 hotellrom ble heiset direkte på plass og tilknyttet vertikale føringer i sjakter i sammenhengende korridorer.

I tillegg bisto Norconsult med detaljering av konferansesenter med trimrom, ca 1000 kvm med møterom, trimsenter og anretningskjøkken.

Oppvarming og kjøling er via luft/vann-maskiner som distribuerer til radiatorer, ventilasjon og hotellromsbaffler.

  • Tor Egil Øen

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid