Miljøvennlig vakuumanlegg for innsamling av avfall på Fornebu

Bærum kommune satser på topp moderne og miljøvennlig avfallshåndtering på Fornebu der alle husstandene er knyttet til et vakuumanlegg for innsamling av avfall. Norconsult har hatt prosjektledelse for hele prosjektet og flere leveranser.

Prosjektnavn

Vakuumanlegg for avfall på Fornebu

Kunde

Bærum kommune

Sted

Norge

Periode

2006

Nøkkeltall

  • 6 000 boenheter
  • System for rest-, papir- og plastavfall
  • To mottakssentraler med ca. 3 000 m rørnett

Oppdraget

Det miljøvennlige vakuumanlegget for innsamling av avfall ligger på den tidligere flyplassen på Fornebu. På grunn av områdets størrelse har anlegget to mottakssentraler med hvert sitt hovedrørnett ut til boligområdene.

 

Løsningen

Norconsult har hatt ansvaret for prosjektledelse for hele prosjektet og prosjektering av hovedrør-systemet koordinert med annen infrastruktur på Fornebu. I tillegg har Norconsult hatt byggteknisk detaljprosjektering av avfallsanleggene, arkitektur og byggteknisk utforming av avfallsanlegg 1.

 

Resultatet

Anlegget er ubemannet, hel-automatisk og styres fra mottakssentralene. Ved feil varsles servicepersonell. Utskifting av fulle/tomme containere på mottaksstasjonene gjøres manuelt. Hovedrørnettet består av ett rør med 400 mm i diameter.

Det er i hovedsak gravet ned i grøfter og har inspeksjonsluker med kummer for hver 50 meter. Ved siden av hovedrøret ligger styrekabel og trykkluftrør for styring og drift av ventiler som seksjonerer rørsystemet. Boligene har tre innkastluker for rest/organisk-, papir- og plastavfall ved hvert innkastpunkt. En avfallstype av gangen suges fra boligområdene gjennom hovedrørnettet og til mottakssentral for behandling.

  • Per Espen Kristofersen

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid