Moa Syd

Norconsult har vært hovedprosjekterende for Amfi Moa Syd kjøpesenter sammen med Slyngstad Aamlid Arkitekter og Consto Nordvest AS som totalentreprenør og kunde for utvidelse av Norges tredje største kjøpesenter. Norconsults ansvarsforhold dekket prosjektering for Byggeteknikk, Elektroteknikk, Geoteknikk, Vann og avløp, Akustikk, Bygningsfysikk og Landskapsarkitektur.

Prosjektnavn

Amfi Moa Syd - Nybygg - Consto Nordvest AS

Kunde

Consto Nordvest AS Acel AS

Sted

Norge

Periode

2016 til 2019

Nøkkeltall

Størrelse ca 38.000 m² Investeringskostnad 600 millioner kroner.

Oppdraget

Nytt kjøpesenter med størrelse på ca 38.000 m² fordelt på 2 parkeringsunderetasjer, 3 etasjer med forretningslokaler og kino, samt 2 toppetasjer med kontorlokaler. En ny gangbro på 64 m lengde og 11,5 m bredde ble bygd og forbinder hele Moa kjøpesenter til et stort samlet senter.

Løsningen

Prosjektets størrelse gjenspeiler også kompleksiteten og utfordringer. Geoteknisk prosjektering med spunting i 2 etasjer mot tilstøtende eksisterende konstruksjoner, prosjektering av 6 kinosaler på plan 3, heving av eksisterende tak ved hjelp av jekking og prosjektering av ny gangbro over europaveg er noen av utfordringene i oppdraget som kan karakteriseres som spennende. Det tidlige valget av samhandlingsmodell gjennom bruk av BIM360-Design ble en sukksesfaktor i oppdraget for alle prosjekterende samt utførende. Prosjekteringsflyt og fildeling samt visualisering effektiviserte arbeidsmetodikken i oppdraget positivt. Byggherre har tatt i bruk et bygg med mange aktiviteter som vil bistå næringsmarkedet ytterligere på Moa.

Resultatet

Det endelige resultatet ble godt mottatt av byggherre 1.november 2018.

  • Christoffer Nilsen

    Avdelingsleder Bygg

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid