Bygning

Moafjæra 6, næring og bolig

Vi har på oppdrag av Consto AS detaljprosjektert byggetrinn 3 på Moafjæra Levanger, en bygning på 6 etasjer og parkeringskjeller.

Prosjektnavn

Moafjæra 6, næring og bolig

Kunde

Consto Midt-Norge AS

Sted

Levanger, Trøndelag

Periode

2020 til 2021

Nøkkeltall

6500m2 BRA

Moafjæra trinn 3 består av et bygg på 6.etasjer med tilhørende parkeringskjeller med 40 p-plasser. Første til tredje etasje består av bakeri, restaurant, bank og kontorlokaler. Fjerde til sjette etasje består av 19 leiligheter med tilhørende og en felles takterrasse. Bygget har et totalt bruttoareal på ca. 6500m2.


Leilighetene varierer i størrelse fra 71 til 114m2. Alle leilighetene er utformet som tilgjengelige boenheter, og har hver sin private balkong eller takterrasse. Bygget har en inntrukket toppetasje for å dempe byggets volum sett fra bakkeplan. Gjennomgående for alle byggetrinnene er at parkering delvis løses under bakken. Dette frigjør areal til park og bilfrie uteområder. I parkeringskjelleren har hver leilighet egen parkeringsplass og sportsbod.

Byggets hovedkonstruksjon består av stål, betong og etteroppspente betongdekker. Fasadene er kledd i en kombinasjon av treverk, cembritplater og elementer i båndtekking med overflate i forpatinert kobber. Sammenlignet med trinn 1 og 2 tilfører trinn 3 noen nye materialer og farger. Bygget er likevel utformet i et lignende formspråk, som gjør at området oppleves enhetlig.

Langs bygget går en siktakse videreført fra de tidligere byggetrinnene mot Eidsbotn i vest. Uteområdet er komplettert med et uteserveringsområde mot parkområdet fra byggetrinn 2 og mot Moafjæraveien.

Bygget ble ferdig november 2021

  • Ragnhild Hildrum Olsen

    Arkitekt

  • Julie Grønnesby Heir

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid