Oversikt park

Moeparken i Verdal sentrum

Moeparken i Verdal sentrum har fått nytt amfi og lekeplass. Den fine parkpaviljongen fra 1910 er restaurert og flyttet tilbake til opprinnelig plassering i parken.

Prosjektnavn

Moeparken i Verdal sentrum

Kunde

Verdal kommune

Sted

Verdal, Trøndelag fylke

Periode

2015 til 2020

Nøkkeltall

10 daa

Bakgrunnen for prosjektet er restaurering og fornyelse av en sentrumspark i Verdal.  Fornyelsen av Moeparken har er fordelt på to byggetrinn i perioden 2015-2020. Vi har vært prosjekterende landskapsarkitekt med støttefag i alle faser av prosjektet - fra skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt med konkurransegrunnlag til byggefase. Norconsult har også vært ansvarlig søker for prosjektet.   

Parken består av en historisk del og en moderne del, sistnevnte, første byggetrinn, er formet som en sirkelformet stor lekeplass lengst mot vest og elva.  Her er det et sprekt og moderne aktivitetsområde med lekeinstallasjoner og trimapparat på et dekke av fallsikker gummi, i tillegg til oppholdsområde med benker og beplantning.  Parken har fått ny funksjonell belysning samt fin effektbelysning. 

Parkens østre del - og prosjektets andre byggetrinn - startet i 2018 og ble ferdigstilt i 2020. Denne delen av parken er opprinnelig et gammelt elveleie utfylt med masser fra ca 1950. Underveis i prosjektet ble det avdekket store mengder avfall, olje og generelt kraftig forurensede masser i grunnen og miljørådgivere fra Norconsult ble koblet inn i prosjektet. Søppel ble sortert ut, og forurensede gravemasser ble levert til godkjent mottak. Oljeforurenset vann ble håndtert med en oljeutskiller.

I denne delen av parken står nå parkens vakre paviljong fra 1913 nyrestaurert og tilbake på sin opprinnelige plassering i parken.  Denne delen av parken er parken er godt dokumentert i form av historiske bilder fra åpningen av parken samt fra gamle flyfoto og dette har vært en inspirasjonskilde for utforming.  Området rundt paviljongen, samt et minnesmerke fra krigen, har fått granittbelegg. 

Parken er mye brukt hele året og de siste årene har den fungert som arena for byens 17. mai feiring.  I parkens midtre er det derfor anlagt en sirkelformet grasplen omgitt av et amfi med sittetrinn i granitt og integrert belysning.

  • Siri Alette Aurstad

    Landskapsarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid