Bygning perspektiv
Foto: Torben Wirkestad

Mustadhagen Blokk G

Mustadhagen Blokk G er et leilighetsbygg på 28 leiligheter. Det er fem etasjer høyt, med parkering i første etasje. Tomten er kompleks og ligger i et av Gjøviks mest populære boligområder, rett ved Hunnselva og Gjøvik gård. Gjennom 20 år har vi hatt arkitektoppdraget med å utforme den kontinuerlige utviklingen av dette boligområdet. Mustadhagen Blokk G er siste av i alt seks byggetrinn, og setter dermed punktum for denne ambisiøse og svært vellykkede utbyggingen.

Prosjektnavn

Mustadhagen Blokk G

Kunde

Mustadhagen AS

Sted

Gjøvik, Innlandet

Periode

2013 til 2022

Nøkkeltall

4 200 m2 BRA

På en tidligere parkeringsplass mellom det gamle støperiet i Gjøvik og den eksisterende blokkbebyggelsen i Mustadhagen fikk vi oppdraget med å tegne en ny boligblokk. Den skulle være bindeledd mellom den gamle teglbebyggelsen etter Gjøvik støperi og boligområdet i Mustadhagen. Tomten har en trekantet form; den er spiss i nord og bred i sør. Mot sør kommer riksveg 4 ut av en tunnel. Støyforholdene la premisser for plassering av soverom og uteplasser. Dette var en spennende og utfordrende oppgave som formet konseptet vårt for bygningen.

Vi tegnet et trekantet bygg med en «sagtannfasade» mot vest. Vinklene i fasaden skjermet uteplassene for støy fra sør, samtidig som minst ett soverom kunne plasseres på «stille side». En carport-rekke ble lagt som støyskjerm mot riksveg 4. Toppetasjen ble trukket inn fra hovedformen for å skape en bedre definert avslutning på bygget i høyden, og solrike uteplasser.

Det er høydeforskjellene på tomta som styrer boligblokkens høydeplassering. Innkjøringen ligger i sør, i mellomrommet mellom boligblokk og carporter. Her er også inngangspartiet plassert, med en felles uteplass. Bokvalitetene på bakkeplan ble sett på som lave, på grunn av støy, parkering og innsyn. Derfor ble denne etasjen benyttet til parkering og boder. Noe som reduserte behovet for graving på tomta, og gjorde det mulig å trekke felles uteområder og funksjoner helt inn til bygget.

Bygget er kledt med en mørk og industriell teglstein, i samspill med stående panel i felter. Dette utgjør en naturlig overgang mellom boligbebyggelsen og de gamle støperi-byggene, som ligger på hver side av bygget. Et gjennomarbeidet rutenett i fasaden skaper en dybde som, sammen med balkongene i sagtann-fasaden, bryter opp bygningsvolumet. Vi detaljerte fasadene nøye etter teglsteinen som skulle brukes. Dette var nødvendig for å få de komplekse fasadene til å «gå opp» under bygging og sikre et presist og godt resultat.

Samarbeidet mellom prosjekterende, entreprenør og tiltakshaver har vært svært godt. En gjensidig respekt mellom alle fag har resultert i en smidig byggeprosess og et solid bygg med gode og varige løsninger.

  • Geir Brændhaugen

    Arkitekt

  • Inger Marie Fagerhaug

    Avdelingsleder Kontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid