Namdalseid skole

Namdalseid skole og idrettshall omfatter barne- og ungdomsskole og idrettshall for klassetrinnene 1-10 og bruttoareal 4 740 kvadratmeter. Idrettshallen har handballstørrelse og med tribuner på den ene siden. Totalt fire hovedgarderober er bygd i tilknytning til hallen/utearealer.

Prosjektnavn

Namdalseid skole

Kunde

Namsos kommune

Sted

Norge

Periode

2018 til 2019

Nøkkeltall

bruttoareal 4 740 m2

Oppdraget

Namdalseid skole er en ny skole som erstatter alle de gamle skolebygningene i samme område. Det ble valgt å bygge ny skole i stedet for ombygging og tilbygging av den gamle skolen fordi analyser viste at det ville gi best driftsøkonomi og miljøkvaliteter. Norconsult har utført følgende prosjekteringstjenester: Landskapsarkitektur, vvs-teknikk, elektroteknikk, brannteknikk, geoteknikk og utvendig va-teknikk.

Løsningen

Skolen er oppført i 2 etasjer og bygd sammen med idrettshallen slik at bygningen fungerer som en helhet. Skoledelen er bygd med bærekonstruksjoner i stål og betong, mens idrettshallen er oppført med bærende konstruksjoner og yttervegger i massivtre. Det er vanskelige grunnforhold med kvikkleire. Prosjektet er gjennomført med byggherrestyrte delentrepriser og tekniske beskrivelser iht. NS3420 og NS8406 som kontraktbestemmelser.

Resultatet

Skolen og idrettshallen er varmet opp via et varmeanlegg basert på pellets. Oppvarming av idrettshallen er via vannbårne varmepaneler/strålepaneler i tak. I skoledelen og garderobene er det vannbåren golvvarme. På taket er det montert solfangere for oppvarming av varmtvannet. Det er totalt montert 4 ventilasjonsaggregater i bygget. I tillegg er det medtatt separate anlegg for skolekjøkken, sløyd/håndarbeidsrom og naturfagrom. Det er medtatt et moderne lysanlegg for bygget. Prosjektet har et omfattende utomhusanlegg med lekeapparater og grøntarealer som ligger i tilknytning til eksisterende idrettsbane. Det er opparbeidet en forholdsvis lang adkomstveg, parkeringsplasser og busslommer. 

 

  • Siri Alette Aurstad

    Landskapsarkitekt og avdelingsleder Plan, arkitektur og landskap

  • Kåre Johan Tørum

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid