Nardo Bil

Norconsult har bistått med arkitekturtjenester for nytt bygg for Nardo bil i Molde

Prosjektnavn

Nardo Bil

Kunde

Betonmast Røsand AS

Sted

Norge

Periode

2018 til 2019

Oppdraget

Grimstad og Tønsager AS tegnet forprosjektet. Kosbergs Arkitektkontor AS (kjøpt opp av Norconsult) videreprosjekterte til ferdigstillelse. På oppdrag for Angvik Eiendom utarbeidet kontoret i 2013 en områdeplan for et fremtidig næringsområde øst for Molde sentrum. Deler av området skal utvikles til konseptet “Bilbyen Molde”, en samlokalisering av flere av byens bliforhandlere. Norconsult har bistått med blant annet ansvalig søker, BIM og detaljprosjektering.

 

Løsningen

Bygget på 3520 kvadratmeter (BTA) har hovedfunksjoner som salgshaller for nybil og bruktbil, verksted og kontorer for administrasjon. De ulike funksjonene er organisert for god kontakt fra hovedadkomst og kundemottak til salgshaller og verksted, samt at hvert enkelt areal skal ha enkel tilkomst fra utsiden. Administrasjon, personalrom, møterom og dekkhotell er i byggets 2. etasje.

 

Resultatet

Anlegget er utformet for å oppfylle Volvos krav til design og funksjonalitet.

 

  • Harald Grudt

    Arkitekt

  • Even Hoem Humberset

    Arkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid