Narom undervisningsbygg og opplevelsessenter

Norconsult AS ble engasjert av Andøya Space Center til å utarbeide skisseprosjekt og forprosjekt til ombygging og utvidelse av undervisningsbygg og opplevelsessenter for Narom. Etter gjennomført samspillsfase med entreprenør ble prosjektet videreført som en totalentreprise og Norconsult AS tiltransportert som rådgiver/arkitekt for entreprenør.

Prosjektnavn

Narom undervisningsbygg og opplevelsessenter

Kunde

Andøya Space Center AS

Sted

Norge

Periode

2017 til 2020

Nøkkeltall

BTA nybygg ca. 1330 m2 BTA totalt ca. 2160 m2

Oppdraget

Oppgaven besto i å legge til rette for økt antall arbeidsplasser, større og mer egnet undervisningsarealer og økt areal for opplevelsessenter.
Romprogram omfatter klasserom, grupperom, utvidet resepsjon, kontorer, møterom, lagre og utstillingsareal. Byggeprosjekt tar utgangspunkt i eksisterende bygningsmasse som bygges på, til og inn.

 

Løsningen

Løsning resulterer i en klar tredeling mellom kontor, undervisning og utadvendt vrimle-/pauseareal. Utvidelse av vrimlearealet er lagt ut mot og med lett adkomst fra parkeringsarealet med kontorfløy over. Denne delen utgjør nå et sammenhengende vrimle/pauseareal/kiosk fra ny hovedinngang via inngang til
opplevelsesrom frem til auditoriet og undervisningsdelen på sjøsiden. I indre sone er det et dobbelthøyt rom med sentral trapp og heis som leder opp til felles pause-/ mingleareal på andre etasje. Dette fellesområdet blir en utvidelse av vrimlearealet i første etasje og gir adkomst til kontordel /undervisningsfløy og mesaninetasje i opplevelsesrommet.

Den nye bygningsmasse er organisert i to klare volumer rundt eksisterende opplevelsesrom. Gjennom kontrasterende former og materialbruk danner de nye volumene et fint samspill mot eksisterende bygningsmasse.

 

Resultatet

Narom, Andøya Space Center åpnet for publikum i mars 2020. H.K.H. Kronprins Haakon åpnet Narom med snorklipping og rakettoppskytning.

 

  • John Arne Traasdahl

    Arkitekt

  • Håvard Dalheim Johansen

    Avdelingsleder Kontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid