Nationaltheatret stasjon, ny belysning

Nationaltheatret stasjon er et av Norges desidert travleste knutepunkt med mer enn 250.000 reisende daglig. Store deler av stasjonen er underjordisk og etter stasjonen åpnet i 1980 var det et stort behov for oppgradering av belysning, både basert på alder og generelle forventninger til en slik stasjon. Oppdraget ble utført av Norconsults lysdesignere.

Prosjektnavn

Nationaltheatret stasjon, ny belysning

Kunde

Bane NOR

Sted

Norge

Periode

2014 til 2022

Oppdraget

En periode med kartlegging og befaringer i 2014/2015 avdekket betydelige mangler på både belysning og nødlysanlegget. Tekniske levetider var nådd på store deler av anlegget i tillegg til at stasjonen fremsto som mørk og dunkel. ECT, nå en del av Norconsult, fikk i oppdrag å prosjektere og følge opp en total utbytting av all belysning og nødlysanlegget for Nationaltheatret stasjon.

 

Løsningen

Med en forutsetning om at alle arbeider skulle gjennomføres uten stenging av stasjonen er anleggene byttet ut stegvis, hvor premisset var at brukerne skulle ha minst mulig ulemper med arbeidene. Stasjonen ble delt i ulike faser hvor prosjektering og bygging ble gjennomført basert på fordeling av midler fra år til år.

All ny belysning er byttet til LED og man har fokusert på både innfrielse av tekniske krav og skape lyse rom og volumer. At stasjonen er underjordisk med fraværende dagslys skaper tunge og mørke arealer er motarbeidet med stor grad av vertikal belysning i tillegg til at lysnivåer er økt noe over krav. Stasjonen har også en del fine detaljer og kunst som har nærmest vært skjult grunnet dårlig belysning. Det er vektlagt å presentere og fremheve mye av dette som en av kjernekvalitetene til stasjonen.

Prosjektet er utført både som den detaljprosjektering for de fleste areal, men også funksjonsbeskrivelse for mindre deler av anlegget.

 

Resultatet

Arealene fremstår i dag som betydelig mye lysere, rom og volum er mindre tyngende og det sikkerhetsmessige aspektet tilfredsstiller kravene til universell utforming.

 

  • Thomas Mood Hummel

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid