Nedre Foss

Nedre Foss bypark på Grünerløkka i Oslo ble i 2008 utlyst som åpen internasjonal konkurranse, som Norconsult vant.

Prosjektnavn

Nedre Foss

Kunde

Bymiljøetaten, Oslo kommune

Sted

Norge

Periode

2008 til 2016

Oppdraget

Nedre Foss bypark utgjør sammen med tilgrensende grøntarealer en av de største parkene i Oslo indre by ved ferdigstillelse.

 

Løsningen

Et mål har vært å tilrettelegge for bevegelse gjennom parken i forskjellig tempo og rytme, samt å finne løsninger for å etablere en blågrønn struktur i området som skaper identitet, forbindelser og et sunt lokalklima. Det er lagt til rette for lokal overvannshåndtering gjennom blant annet regnbed. Tema for lekelandskapet er mølledrift, og lekeapparatene er utviklet spesielt for Nedre Foss. Det er blant annet laget en ny tolkning av møllesteinen hvor det hentes vann fra Akerselva som renner gjennom og over Møllesteinen før vannet renner videre i en lekebekk som fører vannet tilbake til Akerselva igjen.

Det er arbeidet mye med stein i form av amfi med friser utarbeidet av kunstner Lars Fiske, sittekanter og plassdekke med mønster. Parken skal være et naturlig møtested for folk i nærmiljøet og samtidig en integrert del av Akerselva miljøpark.

 

Resultatet

Nedre Foss ble ferdigstilt i 2016.

  • Line Beate Løvlien

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid