Nedre Romerike Avløpsselskap

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) har effektivisert arealbruken på sine eiendommer og samlokalisert funksjoner i Strandveien 22, Skedsmo. Oppdraget ble utført av Borealis Arkitekter, som nå er en del av Norconsult.

Prosjektnavn

Nedre Romerike Avløpsselskap

Kunde

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

3200 m2 BRA

Oppdraget

Situasjonen var todelt og konseptet basert på plasseringen av verksted, garasje og lagerbygg og tungtrafikk bak på tomten, mens den utadrettede virksomheten med administrasjon og persontrafikk ble plassert nærmest adkomst i grønne omgivelser.

Løsningen

Verksted, vaskehall, lager og garasje er samlet til ett langstrakt volum med hovedfasade mot administrasjonbygget, og danner et felles adkomstareal. De enkelte funksjoner har ulike krav til romhøyde, som avspeiles i en avtrappende bygningsform, med størst høyde i verksteddelen og avtrappende høyde mot begge sider over lager og garasje. Verkstedbygget er oppført med en enkel og nøktern utførelse i industriell stil, og underordner seg eksisterende administrasjonsbygning. Nytt laboratorie- og garderobeanlegg er lagt som tilbygg til eksisterende administrasjonsbygg. Utvidelsen utgjør en ny fløy som underordner og tilpasser seg eksisterende administrasjonsbygg både i form, størrelse og materialebruk. Utførende arkitekt: sivilarkitekt MNAL Tor E. Pedersen Medarbeidere: sivilarkitekt MNAL Lars Krane og sivilarkitekt MNAL Jòrun K. Eliasen

Tverrfaglig samarbeid