Opparbeidet hage med lysthus

NKS Olaviken alderspsykiatrisk sykehus

Norconsult har fått i oppdrag å utarbeide en sansehage og parkanlegg til NKS Olaviken alderspsykiatrisk sykehus.

Prosjektnavn

NKS Olaviken alderspsykiatrisk sykehus

Kunde

NKS Olaviken alderspsykiatrisk sykehus

Sted

Norge

Periode

2011 til 2013

Nøkkeltall

Parken er på ca. 2 daa

Oppdraget

Sykehuset gir tilbud om utredning og behandling til mennesker med alderspsykiatriske lidelser og demenssykdommer og anlegget er derfor bygget spesielt med tanke på denne pasientgruppen.

 

Løsningen

Parken ligger i et naturlig dalsøkk i tilknytning til sykehusets hovedinngang og er på litt over 2 da. En asfaltert gangveg ligger i en sløyfe omkring en stor, åpen plenflate.

Midt i parken ligger karpedammen med lysthus og brygge og en liten bro over bekken som sildrer fra høydedraget. En trapp leder opp til bekkeutløpet og sitteplassen der, som har utsyn over hele parken. Trappen fungerer også som treningsfelt for pasientene.

Et hønsehus med 10 høner og en dyrkningshage med urter og bærbusker skaper aktivitet og gjenkjennelse for pasientene. Hele området er rikt beplantet med prydbusker, stauder og vannplanter og fremstår som en frodig oase.

 

Resultatet

Parken ble ferdigstilt i 2013 og brukes flittig av både pasienter, pårørende og ansatte. Parkens dyreliv med høner og fisk tiltrekker seg også barn fra hele nærområdet.

  • Nina Dybwad

    Landskapsarkitekt

  • Anne Kristin Irgens

    Landskapsarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid