Norsk Spesialolje AS - Nytt lagrings- og behandlingsanlegg

Norconsult AS har vært engasjert som rådgivere for design og inspeksjon av tankanlegg for petrokjemi, LNG og avløpsvann i Norge i mange år. Norconsult arbeider tett med kunden for å oppnå optimaliserte løsninger for utformingen av tankanlegget både med tanke på økonomi og layout. Norsk Spesialolje AS er et godt eksempel på en fornøyd kunde for et viktig miljømessig prosjekt

Prosjektnavn

Nytt tankanlegg for mottak og behandling av oljeholdig avløpsvann, spillvann og forurenset vann.

Kunde

Norsk Spesialolje AS (NSO)

Sted

Norge

Periode

2010 til 2019

Oppdraget

Norsk Spesialolje AS (NSO) ble stiftet i 1986 på Kambo i Moss. Selskapet har siden den gang utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen mottak og behandling av spillolje og oljeforurenset vann. I forbindelse med økt etterspørsel ønsket selskapet å bygge et nytt og moderne anlegg på Rønningen i Bamble for å møte fremtidens krav innen miljø og sikkerhet, og Norconsult ble engasjert som rådgivende ingeniører for å bistå med dette arbeidet.

Norconsult har vært byggherrens rådgiver i alle faser av prosjektet, og utført forprosjektering inkludert grunnarbeider, detaljprosjektering, myndighetssøknader og byggeledelse.

 

Løsningen

NSO har fått et spesialtilpasset moderne tankanlegg for bunkring og behandling av oljeholdig avløpsvann, spillvann, samt forurenset vann. Anlegget er tilpasset naboanlegget Ineos med tanke på beliggenhet, anleggsvei, innsatsvei, infrastruktur, strømtilførsel m.m., og anlegget består av et utendørs tankanlegg som inkluderer lagertanker med trapper og gangbaner for adkomst, pumpestasjon, laste- og lossestasjon for tankbiler, varmesentral samt et prosess- og administrasjonsbygg. Anlegget ble i tillegg designet for evt. fremtidig utvidelse, noe som også ble utført da anlegget ble utvidet med 7 lagertanker i 2019.

Anlegget teller til sammen nærmere 30 lagertanker i stål, som består av både nye tanker og resertifiserte brukte tanker. Tankene er fordelte mellom flere oppsamlingsbasseng.

Pumpestasjonen er konstruert i to plan med redundans på alle linjer, og laste-/lossestasjonen er designet med flere kjøreløp.

 

Resultatet

NSO åpnet sitt topp moderne nye anlegg for drift i 2014. Økt etterspørsel og behov for større tankvolum førte til utbygging for tankanlegget, og i 2019 ble 7 nye tanker tatt i bruk. Etter utbygging er den totale tankkapasiteten for anlegget på 29 110 kubikkmeter.

Virksomheten mottar og behandler farlig stoff fra hele landet med bil og båt både fra Norge og utlandet, og har et eget laboratorium som blant annet utfører analyser i forbindelse med mottakskontroll og prosess.

Lokaliseringen i Grenland gjør at Norsk Spesialolje kan nyttiggjøre seg av spillvarme fra nærliggende industri (In­eos) som energikilde i inndampingsprosessen. På denne måten vil energikostnaden bli betydelig redusert i forhold til å bruke strøm eller damp produsert fra olje. Bruk av spillvarme som energikilde er også miljømessig riktig vei å gå, noe som har gjort at Enova også har bidratt økonomisk i det nye anlegget.

 

  • Annette Hultin

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid