Northland Resources AS

Norconsult har bistått med alt fra mulighetsstudie, skisseprosjekt, forprosjekt og prosjektering av tømmesystem og utlastingsanlegg for jernmalm, inkludert kai og skipsutlaster.

Prosjektnavn

Utskipningsanlegg for jernmalm, Fagernes/ Narvik Havn

Kunde

Northland Resources AS / Narvik Havn KF

Sted

Norge

Periode

2012

Nøkkeltall

Anleggskapasitet: 5 millioner tonn/år Mottakskapasitet: 2 200 tonn/time Bufferlager: 180 000 / 320 000 tonn Tung industrikai tilpasset 180 000 dwt bulkskip Samlet investering i Narvik ~ 1 300 MNOK

Oppdraget

Northland Resources AB har gjennomført et storstilt utbyggingsprosjekt i forbindelse med et nytt dagbrudd for jernmalm i Kaunisvaara i Nord-Sverige. Anlegget består av oppredningsanlegg for høyverdig malmkonsentrat, logistikkjede for transport til Narvik samt en ny eksportterminal på havnen i Narvik. Etableringen krevde stor kapasitet innen mange fagdisipliner, samt spisskompetanse innen spesielt kaiteknikk.

Løsningen

Utredninger og avklaringer ble gjennomført i mulighetsstudie og forprosjekt. Terminalen har helautomatisk tømming av togvogner samt halvautomatisk fylling og tømming av mellomlageret. Et lukket transportsystem bringer malmen til skipets lasterom uten at det genereres merkbar støv i luften. Kaien er spesialtilpasset en skipsutlaster som skal dekke hele lengden på dimensjonerende skip uten forhaling.

Resultatet

Det utbygde anlegget er tilpasset en mottakskapasitet på 2 200 tonn per time, komplett med kai og utskipningshavn. Bufferlager har blitt økt til 180 000 / 210 000 tonn. Eksportkai ble tilpasset Capesize bulkskip inntil 180 000 dwt.

  • Terje Hanssen

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid