Nadderudhallen bygning

Ny belysning for Nadderudhallen

Norconsult har prosjektert ny belysning i tillegg til oppgradering av lysstyring i Nadderudhallen. Oppgraderingen omfattet både innvendig-, utvendig- og fasadebelysning rundt idrettsbygget.

Prosjektnavn

Belysning Nadderudhallen

Kunde

Bærum Kommune Eiendom

Sted

Norge

Periode

2017 til 2018

Nøkkeltall

ca. 9000 m²

Oppdraget

Nadderudhallens tekniske anlegg var sist renovert i 1999-2001. Hvilket betyr at både lysutstyr og styringen av disse var utdatert, eller ikke fungerende. Det var produkter som ikke holder dagens forskriftskrav til sikkerhet med tanke på IP klassifisering og våtrom. Dette førte til en omfattende utskiftning av det gamle anlegget til nytt og moderne lysutstyr med ny styring.

 

Løsningen

Tegningsunderlaget fra 1999 viste seg å kun være delvis korrekt i forhold til dagens installasjoner. Omfang av utskift ble en kombinasjon av det gamle tegningsunderlaget og befaring i bygget. Alle armaturer i svømmehall og dusjområder ble byttet til produkter som er klassifisert til miljøklasse C4 og er beskyttet mot klorgass som kan ødelegge fosfor-belegget til lyskilden (LED). Det var i tillegg et ønske om å gjøre bygget mer attraktivt og synlig fra utsiden.

Løsningen ble å gi det gamle bygget et moderne uttrykk med farget LED belysning i byggets glassfasader. Den stramme formen på bygget blir forsterket med rette lys-linjer langs fasaden. Det fargede lyset er stilt inn i en turkis fargetone for å underbygge opplevelsen av bygget som svømmehall. Det er i tillegg to Gobo lyskastere med bølgemotiver som svakt lyser på to av trappehusene på hver side av inngangen. RGB lyset kan skifte farge etter ønske ved årstider eller spesielle arrangementer i hallen. I tillegg til svømmehall har bygget en idrettshall og lokaler for judo.

 

Resultatet

Bygget har fått en sterkere identitet i området og fremtrer på en god måte på kveldstid. Belysningen underbygger bygningen funksjon og fremhever arkitekturen. Innvendig er belysningen oppgradert og optimalisert etter bruk og behov. Effektbehovet til belysning er redusert med 40 kW, nær en halvering.

  • Janne Grindheim

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Sigurd Brøyn-Carlsen

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid